ÜRÜNLER

Ticari ve endüstriyel binalar için SolarWall

Sainsbury distribution center SolarWall in the UKSolarWall sistemleri büyük enerji harcayan ticari ve endüstriyel binalar için son derece  uygundur. SolarWall sistemleri büyük miktarlarda enerji üretirken aynı zamanda yalıtım yaparak bu tür yapıların enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltır.

Ticari ve endüstriyel binalar büyük yapılar olduklarından, iç hava kalitesini sağlamak için daima dışarıdan büyük hava miktarlarına gereksinim duyarlar. Bu dış hava eğer SolarWall® sistemi ile ısıtılırsa, bu tür binaların yakıt tüketimleri önemli oranda azalır. Ayrıca iç kalite için gerekli taze havada sağlanmış olur.

SolarWall teknolojisi kolaylıkla binaların dış cephelerine ve çatılarına kurulabilir. Fanların bakımı haricinde sistemin başka bir bakıma gereksinimi yoktur.

Ayrıca büyük yapılarda ısı kayıplarının büyük bölümü taban ile tavan arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. SolarWall aynı zamanda bu farkı azaltan bir sistemdir.