ÜRÜNLER

SolarDuct® Modüler Çatı tipi Solar Hava Isıtma

SolarDuct® yüksek verimli ve ödüllü SolarWall® sistemi esasına göre çalışır. Teknoloji çatı uygulamaları ve geleneksel duvar uygulamalarının mümkün olmadığı durumlar için tasarlanmıştır.

Orijinal SolarWall® teknolojisine benzer şekilde, SolarDuct®  binanın ısıtma sisteminde kullanılan havayı güneş enerjisi ile ısıtır. Patentli sistem tamamıyle bir metal kollektör olup (delikli solar kollektör) ticari, endüstriyel ve kurumsal tesisler için kullanılır. Paneldeki delikler, koyu renkli yüzeyde emilen ısıyı üniform olarak SolarDuct® panelinden konvansiyonel HVAC sistemine sevk edilir.

SolarDuct® sistemi saha koşullarına göre optimize edilir ve çatı tipi ısıtma ve havalandırma ünitelerine yakın konumlandırılır. Modüler olarak binanın enerji gereksinimine göre boyutlandırılır.

SolarDuct® Özellikler ve Avantajlar:

  • Havalandırma havasını en yüksek verimle ısıtır ve solar kollektör pazarındaki en düşük maliyete sahiptir
  • Kollektör verimi %80' e kadardır
  • Modüler çatı tipi ünitlerin kurulumu kolaydır
  • Site koşullarına göre optimize edilir
  • İçten dengelenmiş ve montajlanmış sistemin mevcut havalandırma sistemine bağlantısı basittir
  • Her ünite 1.000 W termal enerji üretir
  • Tipik olarak 8 adet ünite 8 kW ısı ve 3.400 m3/h hava sağlamaktadır
  • Büyük miktarlarda CO2 azaltımı gerçekleştirmektedir.