ÜRÜNLER

DEVLET BİNALARI İÇİN SOLARWALL

Rapid city community center solarwallDevletlerin her seviyede sahip oldukları binalar, CO2 salınımı azaltmak bakımından yetkililere önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünyada kullanılan enerjinin neredeyse %50' si binaların ısıtılması için kullanılmaktadır. Ve bu bakımdan CO2 stratejisi yenilenebilir ısı enerjsini hedeflemelidir.

Hakeza Avrupa Birliği "Yeşil Isı" stratejisini açıklamış ve 2020 yılına kadar binaların %20' sinin yenilebilir enerji ile ısıtılmasını hedeflemiştir.

Uygun yapılar: Okullar, halk merkezleri, otobüs garajları, konutlar, belediye kompleksleri, spor salonları vb.
.