SolarWall - Proses ve Zirai Uygulamalar

Uygulama Alanları
• Boya Kurutma.
• Gübre Kurutma.
• Çamur Kurutma.
• Kümesler.
• Çiftlikler.
• Kahve Tesisleri.
• Biokütle Tesisleri.
• Kuru Meyve Tesisleri.
• Kakao Kurutma.
• Mısır Kurutma Tesisleri.
• Kuruyemiş Tesisleri.
• Baharat Kurutma Tesisleri.
• Tüm Endüstriyel Kurutma Prosesleri.

SolarWall® kullanıldığında;
- Kurutulan ürünler SolarDried,
- Isıtılan tesisler SolarHeated,
- Üretilen ürünler SolarProduced,
- Yetiştirilen hayvanlar SolarRaised sertifikalarını kullanmaya hak kazanır.

Çevre bilincine büyük katkısı olan bu sistem ayrıca firmalara satışlarını, tüm kurum ve kuruluşlara da prestijini arttırma fırsatı vermektedir.

SolarWall® patentli ve ödüllü bir güneş enerjisi teknolojisidir.

Sistem ömrü boyunca 5 m2 SolarWall 40 ton sera gazı emisyonunu önler.

ABD Enerji Bakanlığınca en önemli enerji teknolojileri arasında ilk beşte.

Panellerin ömrü 40 yıldan fazladır ve bakım gerektirmez.

Isıtma, soğutma ve havalandırma için eşsiz enerji kaynağı.

SolarWall %80’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar.