haber-6.html


 

Güneş Işığından Tatlı Su ÜretmekOrtadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler için tatlı su edinmek gittikçe zorlaşacak; nüfuslar büyüdükçe ve gelecek yıllar boyunca yaşam standartları yükselişe geçecektir. Çoğu durumda, mevcut su kaynakları sürdürülemez hale gelecektir.

 

Güneş Işığından Tatlı Su Üretmek

 

Yenilenemeyen yer altı sularının kullanımını azaltmak ve halen artan su ihtiyacını karşılamak için, MENA bölgesinde tuzdan arındırılmış deniz suyunun üretimi, 2014 yılına kıyasla 2040 yılında 13 kat artacak. Geleneksel olarak tuzdan arındırma, petrol veya doğal gaz önemli miktarda elektrik gerektiren ters ozmozu temel alır.

 

Bölge, dünyanın en önemli hidrokarbon ihracatçısı iken, önemli miktarda doğrudan güneş ışığı ve şehir merkezlerine yakın büyük, açık çöller sayesinde bir başka zengin kaynak ile donatılmıştır. Bu kombinasyon, ülkelerin fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını, konsantre güneş enerjisi (CSP) gibi karbon içermeyen enerji kaynaklarından uzaklaştırma potansiyeline sahiptir. CSP'nin temel ilkesi, doğrudan güneş ışığını, suyu ısıtmak için kullanılan aynalara yansıtmaktır; bu da daha sonra elektrik üretmek için kullanılabilir. CSP, güneş fotovoltaik (PV) teknolojilerinin aksine, kısa süreli ısı enerjisi depolayabilir.

 

Bu, CSP tesislerinin güneş bulutları güneş battığında veya güneş battığında bile elektrik üretmesini sağlar. CSP, aynı zamanda, endüstriyel amaçlı veya suyun tuzdan arındırılması için yararlı doğrudan ısı tedarik etme konusunda önemli potansiyele sahiptir. Buna ek olarak hem elektrik hem de tatlı su merkezi alıcı kuleler gibi daha yüksek sıcaklıktaki tesisler kullanılarak aynı anda üretilebilir. Bazı durumlarda, çalışma sıcaklığı nispeten düşük olduğunda, iki işlemi ayırmak, elektrik üretimi için CSP ve tuzdan arındırma için ters ozmoz kullanmak daha ekonomik olabilir.

 

http://www.enerjihaber.com/images/solarteknolojisi.jpg

 

Fakat CSP ile tatlı su üretmek henüz ekonomik olarak geçerli değildir. Örneğin, doğalgaz kullanmaktan üç kat daha pahalıya mal oluyor, bu da, neden operasyonda büyük ölçekli CSP tuzdan arındırma tesislerinin bulunmadığını açıklıyor.

 

IEA analizi, zarın esas alındığı tuzdan arındırma teknolojileri için gelecekte yapılacak maliyet düşüşlerini de tahmin ediyor, bu da elektrikin en iyi seçim olmaya devam ettiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 25 yıl içinde maliyetler% 50 düşerken bile, CSP geleneksel teknolojileri kullanmaktan yaklaşık% 60 daha pahalı kalmaktadır.

 

Fosil yakıt ve elektrik sübvansiyonları tamamen sona erdirilirse resim değişir. Bu durumda, CSP'nin tuzdan arındırma işlemi, 2020 yılının sonlarında doğal gaz bazlı tuzdan arındırma ile rekabet edebilir maliyet haline gelir. 2040 yılına gelindiğinde, elektrik tabanlı ters ozmozdan %30 daha pahalı.

 

Sonuç olarak, Dünya Enerji Görünümü 2016'ya göre, küresel suyun arındırma kapasitesindeki CSP, 2040 yılına kadar %10'a ulaşabilir ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya taze ve temiz içme suyu için temiz ve sürdürülebilir bir seçenek sağlayabilir. http://www.enerjihaber.com

Kaynak: iea