haber-6.html

 

http://www.sanayi.gov.tr/images/logo/bstb.pngTürkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından;

Yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve bu ürünlere yönelik yatırımın artırılması ve hızlandırılmasını amaçlayan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında; Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.

Bakanlık tarafından Teknolojik Ürün Yatırım destek programı için 26 ilde toplam 204 proje ile sözleşme imzalanmıştır. 204 projeden 35’i tamamlanmış olup, makine ve teçhizat desteği için firmalara toplam 15.256.138,98 TL ödeme yapılmıştır.

Solarwall Enerji Sistemleri A.Ş ,Trakya Üniversitesi-Teknopark şirketi olarak 2015 yılı sonu itibariyle bitirmiş olduğu AR-GE faaliyetleri sonucunda , Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında 3 Milyon TL Hibe ve Faizsiz kredi desteği haketmiş olup yatırım süreci devam etmektedir.