haber-6.html

Almanya yenilenebilir kaynaklı elektrik tüketiminde yüzde 32,3’e ulaştı

http://yesilekonomi.com/image.php/almanya-2016-elektrik-yenilenebilir.jpg?width=460&image=/files/almanya-2016-elektrik-yenilenebilir.jpg

2016’da elektrik üretimi yükselmeye, talebi ise düşmeye devam etti

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) Almanya’nın 2016 yılı elektrik üretimi ve tüketimine yönelik hesaplamaları içeren bir bilgi notu yayınladı.

Birliğin hesaplamalarına göre Almanya’nın 2016 yılı elektrik üretimi 648,2 milyar kilovat-saat (kWh) olarak, tüketimi ise 592,7 milyar (kWh) olarak gerçekleşti.

Almanya’nın 2016 yılı elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 30 oldu.

İthalat-ihracat rakamlarının eklenmesi sonrasında ise yenilenebilir enerjinin ülkenin elektrik tüketimindeki payı ise yüzde 32,3 oldu.

2015 yılında bu oranlar sırası ile yüzde 29 ile yüzde 30,7 olarak gerçekleşmişti.

Almanya 2020 yılında elektrik tüketimini yüzde 35’e oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından  sağlamayı hedefliyor.

Rüzgar üretimde lider oldu

Ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi oldu.

Karasal rüzgar enerjisi santrallerinin Almanya’nın 2015 yılı elektrik üretimindeki payı yüzde 11 iken bu oran 2016 yılında yüzde 10’a geriledi. Kıyı ötesi rüzgar enerjisinin payı ise aynı dönemde yüzde 1’den yüzde 2’ye yükseldi.

Biyomas santralleri yüzde 7, fotovoltaik santralleri ise yüzde 6 olan bir yıl önceki paylarını korurken, hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 3’ten yüzde 4’e yükseldi.

Çöpten elektrik üretim tesisleri ise ülkenin elektrik üretiminin yüzde 1’ini sağladı.

Kömür düşüşte, doğal gaz yükselişte

2016 Almanya’nın elektrik üretiminde nükleer ve kömürün payının azalırken, doğal gazın payının ise önemli oranda arttığı bir yıl oldu.

BDEW hesaplamalarına göre linyitin ülkenin elektrik üretimindeki payı yüzde 24’ten yüzde 23’e, taş kömürünün payı ise yüzde 18’den yüzde 17’ye geriledi.

2015’teki üretimin yüzde 14’ünü karşılayan nükleer enerji santrallerinin payı ise yüzde 13’e geriledi.

Doğal gazın bir yıl önce yüzde 10 olan payı ise yüzde 12’ye yükseldi.

Elektrik üretimi artarken, tüketim geriliyor

BDEW Almanya’nın elektrik talebinde 2011 yılından beri gerçekleşen gerilemenin 2016’da da devam ettiğine dikkat çekti.

BDEW açıklamasında 2016 yılı elektrik tüketiminin, 2015 yılına göre yüzde 0,4 oranında daha düşük kaldığı belirtilirken, bunun ise evlerde, ışıklandırma sistemlerinde ve sanayide sağlanan verimlilik artışı sayesinde gerçekleştiği kaydedildi.

‘’Geleceğin elektrik pazarını düşünmemiz gerekiyor’’

BDEW Başkanı Stefan Kapferer ise konu ile ilgili değerlendirmesinde yenilenebilir enerjinin Almanya’nın elektrik karışımındaki öneminin artmasının olumlu olduğunu kaydederken, bunun yenilenebilir enerjilerin rekabet ile yüzleşme ihtiyacının gittikçe arttığını gösterdiğinin altını çizdi.

Kapferer yenilenebilir enerjilerin toplam üretimin yüzde 60’ından fazlasını karşılayabildiği geleceğin elektrik pazarının nasıl görüneceğinin sorulması gerektiğini sözlerine ekledi. http://yesilekonomi.com/