haber-6.html

Gelişmekte olan ülkelerin güneş yatırımı 11 kat arttı

Gelişmekte olan ülkelerin güneş enerjisine yatırımı 2010-2015 yılları arasında 11 kat artış kaydetti. 

Climatescope’un 58 gelişmekte olan ülkeyi baz aldığı temiz enerji endeksine göre, gelişmekte olan ülkelerin güneş enerjisine yatırımı 2010-2015 yılları arasında 11 kat artış kaydetti. Gelişmekte olan ülkelerin güneş enerjisine yaptıkları yatırım 2010 yılında 6.4 milyar dolar iken 2015 yılında 71.8 milyar dolara yükseldi.

Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayip Adalarındaki gelişmekte olan ülkelerde bu süre içinde toplam 69.8 GW yenilenebilir enerji kurulumu gerçekleştirildi. Bu kurulumlar içinde de güneş enerjisi çok önemli bir paya sahip. Güneş enerjisi kurulu gücü bu sürede 289MW'dan 49.3GW'a yükseldi. 

Gelişmiş ülkeler ise bu zaman dilimi içinde 52.9GW yenilenebilir enerji kurulumu gerçekleştirdi. http://www.enerjigunlugu.net