TÜRKİYE  YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE,

 SOLARWALL A.Ş-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE , AR-GE VE İNAVOSYONU TAMAMLANIP,

DÜNYA PATENTİ ALINAN VE DÜNYADA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK HİBRİT ENERJİ KULESİ PROJESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Küresel ısınma ve giderek artan enerji talebi, özellikle güneşten elektrik üretimini, kaynağının büyüklüğü ve ulaşılabilirliği bakımlarından son yıllarda cazip hale gelmiştir.

Günümüzde güneşten elektrik üretiminde kullanılan bazı yöntemler “klasik” hale gelmiş olmakla birlikte temel sorun düşük verimlilik ve yüksek yatırım maliyetleridir ki

bu durum yatırımın yüksek geri ödemesine neden olmakta ve güneşten elektrik üretiminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmasının önüne geçmektedir.

Öte yandan, düşük verim, yüksek miktarda alanların kullanımını gerektirirken arazi yönetimi problemini doğurmaktadır.

Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanımında Farklı güneş enerji teknolojilerinin aynı anda ve aynı alanda uygulanabilirliğinin olmaması,

mevcut alanlardan efektif şekilde yararlanma imkanının önüne geçerken, mevcut bir alan için hangi güneş enerjisi teknolojisinin uygulanacağı ise başlı başına bir sorun teşkil etmekte,

farklı görüşler ve yaklaşımlar, proje seçimleri ve uygulamalarında hatalara yol açarken, arazilerin de elverişsiz kullanımına, yani kötü yönetimine neden olmaktadır.

Güneşten elektrik üretiminde yenilikçi bir yaklaşımı hedefleyerek Trakya Üniversitesi Teknoparkında, ÜNİVERSİTE-SANAYİ işbirliği kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  destekli

 SOLARWALL  ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş tarafından geliştirilmiş hibrit enerji kulesi, yenilenebilir enerjiden(rüzgar,güneş,ısıl termal ve jeotermal) elektrik üretiminde klasik sistemlere göre

daha verimli ve geri ödeme süresi daha kısa olan bir sistemdir. Teknolojinin temel yeniliği, bir güneş kulesinde, hibrit sistem olarak  rüzgar, fotovoltaik ,jeotermal ve güneş enerjisi ile

aynı anda ve aynı alanda, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapıyor olmasıdır.

3 MW kurulması planlanan bu hibrit sistem,dünyada uluslararası patentli ilk ve tek sistem olup ,Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanmış ve yapımı ile ilgili proje ,

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE Başkanlığına sunulmuştur.