haber-6.html

     

 

2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’na göre;

Enerji piyasalarında uzun dönemli değişimler yaşanıyor, BP Enerji İstatistikleri Raporu 2017, petrol piyasalarının güçlü petrol talebi ve arzdaki büyümede görülen zayıflama ile yeniden dengeye oturduğunu, stokların petrol fiyatları üzerindeki baskısının ise devam ettiğini ortaya koydu.

BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu’na göre, küresel enerji piyasaları uzun dönemli değişikliklerden geçmeye devam ederken fiyatlardaki daha kısa vadeli zorluklara da uyum sağlıyor. Bu yıl 66’ıncı sayısı yayınlanan 2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki veriler, global enerji talebinde daha yavaş büyümeye geçiş ve talebin güçlü şekilde Asya’nın daha hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerine kayması dolayısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun dönemli değişimleri açık şekilde ortaya koyuyor.

Ayrıca, yenilenebilir enerjideki güçlü büyüme ve kömür kullanımındaki düşüşün devam etmesiyle daha düşük karbonlu yakıtlara doğru geçişin altını çiziyor. Rapora göre, enerji piyasaları daha kısa dönemli zorluklara etkili şekilde uyum sağlarken, özellikle petrol piyasası, son yıllarda piyasaya hakim olan aşırı arza 2016’da uyum sağlamaya başladı. BP Grup CEO’su Bob Dudley, BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu’nu değerlendirerek şunları söyledi:

 “Global enerji piyasaları bir geçiş döneminde. Dünyanın, bir yandan ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin edip diğer yandan da karbon salınımını düşürmek gibi zorlu bir işin üstesinden gelmeye çalıştığı bu dönemde, bu verilerde görebildiğimiz uzun dönemli trendler, talep ve arz karışımını değiştiriyor. Aynı zamanda, pazarlar son üç yıldır fiyatlarda ağırlığını hissettiren aşırı arz olmak üzere, daha kısa vadeli etkenlere de tepki veriyor. Bu durumun gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamak için, güvenilir verileri, zamanında elde etmemiz gerekiyor. BP olarak Enerji İstatistikleri Raporu’nu tam da bu nedenle, dünya çapında tartışma, müzakere ve bilgiye dayalı karar alma süreçlerine katkıda bulunacak, doğru küresel bilgiler sağlamak için hazırlıyoruz.”

Küresel enerji talebi 2016’da sadece yüzde 1 büyüdü BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu sonuçlarına göre, 2016 yılında, sadece yüzde 1 büyüme ile son on yıllık ortalamasının yarısına yakın bir hızla artan küresel enerji talebindeki zayıflama ardı ardına üçüncü yılını geride bıraktı. Bir kez daha, bu büyümenin neredeyse tamamı, hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerden gelirken tüm büyümenin yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti.

Fiyatlarda geçen yıl görülen düşüş, petrol talebini yüzde 1,6 artırırken, üretimdeki büyüme ise sadece yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Sonuç olarak, petrol piyasası yıl ortasına doğru genel olarak yeniden dengeye otursa da, fiyatlar, oluşmuş olan yüksek stokların etkisiyle baskı altında kalmaya devam etti. Doğal gaz üretimi de düşük fiyatlardan olumsuz yönde etkilenerek sadece yüzde 0,3 arttı. ABD’nin gaz üretimi 2016’da azalarak, 2000’li yılların ortasında yaşanan kaya gazı devriminin ilerlemesinden bu yana ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

En hızlı büyüme yüzde 12 ile yenilenebilir enerjide görüldü Yenilenebilir enerji, yüzde 12’lik artış ile bir kez daha tüm enerji kaynakları arasında en hızlı büyümeyi kaydetti. Her ne kadar halen toplam birincil (primer) enerjinin sadece yüzde 4’ünü sağlasa da, yenilenebilir enerjideki büyüme, 2016’daki enerji talebindeki toplam büyümenin neredeyse üçte birini temsil etti. Buna karşılık, en karbon yoğun fosil yakıt olan kömürün kullanımı da, ağırlıklı olarak hem ABD hem de Çin’deki talepte yaşanan azalma nedeniyle, ardı ardına ikinci yılında da keskin bir düşüş kaydederek yüzde 1,7 azaldı. Enerji talebindeki zayıf büyüme ile yakıt karışımındaki değişim sayesinde, 2016 yılı küresel karbon salınımı sadece yüzde 0,1 arttı ve böylece salınımların sabit kaldığı veya azaldığı ardı ardına üçüncü yıl oldu.

Bu, 1981-83’ten bu yana, salınımlardaki büyümenin kaydettiği en düşük üç yıllık ortalama oldu. Bu veriyi değerlendiren BP Grup CEO’su Bob Dudley, “Her ne kadar bu gelişmeyi memnuniyetle karşılasak da, bu kırılma eğiliminin ne kadarının yapısal olduğu ve devam edeceğini halen net olarak göremiyoruz. Karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik odağımızı ve çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. BP olarak, COP21 Paris toplantılarında belirlenen hedefleri destekliyor ve bunlara ulaşılmasında üzerimize düşen görevi yapmayı taahhüt ediyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji, 2016’da yine en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu. Hidroelektrik enerji hariç yenilenebilir enerji yüzde 12 büyüme kaydetti. Her ne kadar yenilenebilir enerjinin yüzde 15,7 düzeyinde olan 10 yıllık ortalama büyüme oranının altında kalsa da, bu yine de tarihte kaydedilen en büyük yıllık kademeli artış anlamına geliyor. (55Mtoe’lik artış ile, kömür tüketimindeki düşüşten daha fazla).

Yenilenebilir enerjinin primer enerjideki payı bugün itibariyle yüzde 4’ün hemen altında.

Yenilenebilir enerjide kaydedilen büyümenin yarıdan fazlası, 2016 yılında yüzde 16 artan rüzgar enerjisinden geldi. Güneş enerjisi ise yüzde 30 büyüdü. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji üretiminin sadece yüzde 18’ini oluşturmasına rağmen, güneş enerjisindeki büyüme, yenilenebilir enerjideki genel artışın yaklaşık üçte birini oluşturdu.

• 2016 yılında, Çin, ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük tekil yenilenebilir enerji üreticisi olurken, Asya Pasifik, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji üreten bölgesi olarak Avrupa & Avrasya’nın koltuğuna oturdu.