haber-6.html

     Yenilenebilir  Enerji’de destek ve belgelendirme değişikliği

                 renewable energy sources ile ilgili görsel sonucu

 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı. 

Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıkan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasını öngören Taslak Yönetmelik 30/12/2016 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Taslak metin ve görüş bildirim formuna EPDK duyurular sayfasından ulaşılabilecek.

YEK destekleme mekanizması

MADDE 4

 

 

YEK destekleme mekanizması

MADDE 4

 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan üretim tesisinin 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi halinde; özelleştirme sonrasında söz konusu üretim tesisine ilişkin YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki hak ve yükümlülükler, özelleştirme yoluyla üretim tesisini devralan tüzel kişinin üretim lisansı alması kaydıyla, devralan ilgili tüzel kişi nam ve hesabına ilgili takvim yılının sonuna kadar devam eder.

YEKDEM kayıt başvurularına itirazlar ve itirazların sonuçlandırılması

MADDE 6

 

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itirazlar Kurum tarafından incelenerek Kasım ayının yirmibeşinci günü itibariyle sonuçlandırılır.

 

YEKDEM kayıt başvurularına itirazlar ve itirazların sonuçlandırılması

MADDE 6

 

(3)

 

Hibrit tesisler

MADDE 26

 

(2) Hibrit tesisin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi, hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisi dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan ve birinci fıkra çerçevesinde tespit edilen elektrik enerjisi üretim miktarını belirler ve her fatura dönemi için Piyasa İşletmecisine ve görevli tedarik şirketine bildirir. İlgili lisans sahibi tüzel kişi, bu fıkra kapsamında yapılacak belirleme için gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ilgili dağıtım şirketine sunmakla yükümlüdür.

Hibrit tesisler

MADDE 26

 

(2) Piyasa İşletmecisi, hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisi dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan ve birinci fıkra çerçevesinde tespit edilen elektrik enerjisi üretim miktarını belirler. İlgili lisans sahibi tüzel kişi, bu fıkra kapsamında yapılacak belirleme için gerekli bilgi ve belgeleri zamanında Piyasa İşletmecisine sunmakla yükümlüdür.

 

 

http://www.epdk.org.tr/tr/anasayfa