haber-6.html

Çatılarda güneş kurulumları için kritik adım atıldı

Türkiye'de güneş enerjisinin yaygınlaşmasında en yüksek potansiyele sahip olan çatı uygulamaları için uzun süredir beklenen yasal düzenleme için ilk adım atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ‘Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ düzenledi. Taslak, 24 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Taslak ile kurulu gücü azami 10 kWm / 10 kWe (10 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar doğrudan bağlı güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

BAĞLANTI ESASLARI

Buna göre, üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisatının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacak. Bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi, bu GES’lerin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemeyecek. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olacak.

Birdağıtım transformatörünebirden fazla başvuru olması ve dağıtım transformatöründe yeterli kapasite olmaması halinde;olumlu bağlantı görüşünün oluşturulmasında başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olmasıkriteri uygulanacak. 

BAŞVURUDA BİR ADET ŞARTI

Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek her bir tüketim aboneliği için bu usul ve esaslar kapsamında bir adet başvuru yapılabilecek. Yine, Başka bir lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim aboneliği ile bu usul ve esaslar kapsamında başvuru yapılamayacak. 

EKSİK BAŞVURULAR 

Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunmayan kişilere ait bilgiler, başvuruya konu ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında duyurulacak. 

Başvurusu hakkında Çağrı Mektubu düzenlenen kişilere ait bilgiler, bağlantı görüşünün oluşturulduğu ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında duyurulacak. Söz konusu duyurunun internet sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 45 (KırkBeş) iş günü içerisinde teslim alınmayan Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelecek. 

Olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılan başvurular hakkında yapılacak iş ve işlemlerde İlgili Şebeke İşletmecilerince başvuru sahiplerine ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacak.

PROJE ONAYINA 90 GÜN SÜRE

Çağrı Mektubu sahibi kişiye, başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin proje onayını tamamlaması için 90 gün süre verilecek. Başvuru sahibi bu süre içinde projesini Bakanlığa veya Bakanlığın yetki verdiği kuruma onaylattırmak ve proje onayına ilişkin belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunacak. Ardından bu kişilere ilgili şebeke işletmecisi 30 gün ilave süre verecek. 

Proje onay işlemini tamamlayarak İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunan kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından 15 (Onbeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalanacak. 

GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bu usul ve esas hükümlerine göre şebekeye bağlanacak GES’lerin geçici kabul işlemleri, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde tamamlanmak zorunda olacak. Aksi halde Bağlantı Anlaşması kendiliğinden hükümsüz hale gelecek.

Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesisi için, söz konusu üretim tesisi sahibi kişilerin başvuruda bulunmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde,söz konusu üretim tesisi sahibi ile İlgili Şebeke İşletmecisi arasında Sistem Kullanım Anlaşması imzalanacak. http://www.enerjigunlugu.net