haber-6.html

SUT projemizin Bilimsel Makalesi yayınlandı

Solar Updraft Tower (SUT) Projemizin Bilim Kurul Yöneticisi Sn.Doç.Dr Doğan Eryener, Sn.Doç.Dr.Hilmi Kuşçu ve Solarwall Teknolojisinin mucidi ve Conserval Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sn.John Hollick’in projeye ilişkin Makaleleri SCİENCEDIRECT Bilim sitesinde yayınlandı.

 

Doc.Dr Dogan Eryener   

 

     Mr.John Hollick-Dr.Eryener  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890417302601

Thermal performance of a transpired solar collector updraft tower

Highlights

Transpired solar collector updraft tower has been studied experimentally

Transpired solar collector updraft tower efficiency ranges from 60 to 80%.

A comparison has been made with other SUT prototypes.

Three times higher efficiency compared to the glazed collectors of conventional solar towers.

Abstract

A novel solar updraft tower prototype, which consists of transpired solar collector, is studied, its function principle is described and its experimental thermal performance is presented for the first time. A test unit of transpired solar collector updraft tower was installed at the campus of Trakya University Engineering Faculty in Edirne-Turkey in 2014. Solar radiation, ambient temperature, collector cavity temperatures, and chimney velocities were monitored during summer and winter period. The results showed that transpired solar collector efficiency ranges from 60% to 80%. The maximum temperature rise in the collector area is found to be 16–18 °C on the typical sunny day. Compared to conventional solar tower glazed collectors, three times higher efficiency is obtained. With increased thermal efficiency, large solar collector areas for solar towers can be reduced in half or less

  

Özet

Sızdırmalı güneş kolektöründen oluşan yeni bir solar güncel kule prototipi incelenmiş, fonksiyon prensibi açıklanmış ve deneysel termal performansı ilk kez sunulmuştur. 2014 yılında Edirne Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampüsünde,Sızdırmalı güneş enerjili kolektör güncel kule test birimi kuruldu. Yazın ve kış döneminde güneş radyasyonu, ortam sıcaklığı, kolektör boşluk sıcaklıkları ve baca hızları izlendi. Sonuçlar, Sızdırmalı güneş kolektörü verimliliğinin% 60 ila% 80 arasında değiştiğini gösterdi. Kollektör alanındaki maksimum sıcaklık artışı tipik güneşli bir günde 16-18 ° C olarak bulunur. Geleneksel güneş enerjisi kulesi seramik toplayıcılarla karşılaştırıldığında, üç kat daha yüksek verim elde edilir. Artan termal verimlilik ile, güneş kuleleri için büyük güneş kolektör alanları yarı yarıya veya daha az azaltılabilir.