KOÇ HOLDİNG 2015 FAALİYET RAPORU

Kaynak kullanımında verimlilik yönetimi

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Tüpraş, Aygaz, Arçelik, TürkTraktör, Tofaş, Ford Otosan, Tat Gıda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek belgelendirilmiştir.

Arçelik, toplam 6 proje için VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) teşviğine başvurmuş, teşvikten faydalanmaya hak kazanmıştır. Çamaşır Makinası İşletmesi, En Verimli Endüstriyel Tesis yarışmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1'incilik ödülüne layık görülmüştür.

Tüpraş'ta, İSU'dan gri su kullanımıyla Kocaeli Tesisi'nin su ihtiyacının %73'ü geri kazanım suyundan sağlanmıştır.

Opet Genel Müdürlük Binası LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design) sertifikasına sahiptir. Binada enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma ve klimalar, su tasarrufu sağlayan fotoselli armatürler, bina ısısının korunmasını sağlayan özel camlar ve su tasarruflu akıllı saksılar kullanılmaktadır.

Tat Gıda işletmelerinde hayata geçirilen projelerle 725.972 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tat Gıda havuz, tesisat yenilenmesi, enerji verimli motorların kullanılması vb. çalışmalarla su ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Tat Gıda işletmelerinde kullanılan enerji verimli ekipmanlar ve uygulamalarla hat iyileştirme vb. çalışmalarla yıllık 500 bin kazanç sağlanmış, enerji verimlilik projeleri gerçekleştirilmiştir.

Tofaş, 90 adet enerji verimlilik projesiyle 19.725.000 kWh tasarruf sağlamıştır. Tofaş, Solarwall® Teknolojisiyle Proses Havası Isıtma Projesi ile yılda %35 enerji tasarrufu sağlamakta, 122 ton/yıl eşdeğer sera gazı azaltmaktadır.

Su hazırlama ünitesiyle Körfez Belediyesi'nden arıtılmış geri kazanım suyuyla su kullanımı minimum seviyelere düşürülmüştür.

Aygaz'ın Yarımca Terminali'nde endüstriyel atık suyun ve yağmur suyunun geri kazanımı prosesinin ardından, 3 şubesinde endüstriyel atık suyun geri kazanımı yoluyla tüketim miktarları azaltılmıştır. Aygaz, 5 Terminal Müdürlüğü'nün çevre aydınlatma sistemlerinde LED armatürlerin kullanımı projesiyle 163.223 kWh enerji tasarrufu sağlamıştır. Aygaz Gebze İşletmesinde basınçlı havadaki hava sızıntılarının azaltılması çalışması ile 110 bin kWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

Ford Otosan'da enerji verimliliği faaliyetleriyle gerçekleştirilen projelerle, 24.179.772 kWh tasarruf sağlanmıştır.

Otokar'da üretilen tanker hidrostatik ve kalibrasyon test sularının geri kazanımı için "Test Suları Geri Kazanım Sistemi" kurulmuştur. Otokar'da Üretim Sahalarında Aydınlatma Verimliliğinin Artırılması, Çevre Aydınlatmalarının LED Projektörlerle değiştirilmesi Kompresörlere Zaman Saati Uygulaması, Verimli Tip Motor Dönüşümünün Yapılması vb. projeleri gerçekleştirilmiştir.

Çevre dostu ürün geliştirme

Koç Topluluğu'nun temel amaçlarından biri olan "müşterilerine katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunma" ilkesinin önemli bir parçası da ürünlerin mümkün olan en düşük düzeyde çevresel etki üretmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Topluluk şirketleri, 2015 yılında da çevre dostu onlarca yeni ürün ve hizmet geliştirerek müşterilerinin beğenisine sunmuştur. Ürünlere ilişkin yapılan çalışmaların detaylarına Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.