BLOG & HABERLER

Doğalgaz Enflasyonunu %50 Düşürüyoruz!

Enerji krizi son günlerdeki savaş ortamıyla birlikte doğalgaz fiyatlarını yaklaşık 5 katına çıkarmış ve daha yukarı ivmeyle belirsizliğe doğru ilerlemektedir. Sanayimizin ve elektrik üretiminin ana giderlerinden olan doğalgazın bu çok yüksek maliyetlerine katlanmak üretimimizi derinden etkilemektedir.

SolarWall güneş ve doğa dostu yeni nesil global teknolojisiyle 16 Şubat 2022’de Ford Yeniköy boyahane tesislerinde ölçümlediğimiz anlık verilerde 29,4 °C artı farkla ısıtılmış taze havayı sisteme vererek enerji krizinde çok önemli bir çözüm olduğunu bir kez daha doğrulamıştır.

SolarWall sanayimize sürdürülebilir ve rekabetçi olmaya, bakım gerektirmeyen 50 yıl ömrüyle karbon azalımı ve bedava temiz enerji sağlamaya, değer katmaya devam etmektedir.