BLOG & HABERLER

ÇARE GÜNEŞ, ÖNCÜ SOLARWALL!

Sanayi devrimi ile başlayan, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi son yıllarda artarak; mevsimlerin düzensizleşmesi, çevre kirliliği ve ekonomik darboğaz gibi sonuçların yanında enerji tedarikinde de kendisini göstermeye başladı. Fosil yakıtların kullanımı devam ettiği sürece iklim krizi tüm sektörleri yaralamaya devam edecek.

Bu olumsuz gidişatı sonlandırmak yine bizim elimizde. Ülkelerin ve ticari yapıların, fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltıp: sürdürülebilirlik, net sıfır karbon, enerji verimliliği gibi hedefler doğrultusunda yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmesi önem teşkil etmekte.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının odağında duran SolarWall, teknolojisiyle ve oluşturduğu farkla çözüm, iklim hedeflerini yakalamada öncü oluyor.