BLOG & HABERLER

Yeşil Geleceğin Hazinesi Karbon Kredisi!

Karbon Sertifikası nedir? Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla gerçekleştirilen yenilenebilir enerji projelerinin bağımsız denetçi kurumlar tarafından doğrulanması ve buna bağlı olarak gönüllü veya uluslararası karbon standart kuruluşlarınca doküman haline getirilmesi sonucunda ulaşılan karbondioksit ton bazlı olarak eşdeğer ifade eden sertifikaya verilen isimdir.

DEVAMINI OKU

Pelsan Tekstil SolarWall İle Yeşil Mutabakata Hazır!

SolarWall Pelsan Projemiz Tamamlandı. Karbon Net Sıfır hedefinde AB’nin ithalatının yeni anayasası yeşil mutabakat (greendeal) çerçevesinde başta tekstil sanayi olmak üzere birçok üretici sanayicimiz sınırda karbon vergisinden muaf olmak ve ihracatını sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmek adına yeşil dönüşümün yeni trendi SolarWall’u tercih ediyor.

DEVAMINI OKU

SolarWall Enerji Ve İklim Krizine Karşı Dünyayı Kuşatıyor!

Enerji krizinin yeni bir boyut kazandığı ve Dünyayı sardığı son zamanlarda sektörüne getirdiği teknolojik çeşitlilikle fark yaratan SolarWall fosil yakıtlardan kurtulmak, Dünyanın 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine emin adımlar atmak isteyen herkese çözüm oluyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL ÜRETİYOR, SANAYİ KAZANIYOR!

Başta doğalgaz olmak üzere fosil yakıtlara ve elektriğe yapılan zamlar her türden tüketici gurubunun cebini yakıyor. Özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan ticari kuruluşlar bu zamlardan etkilenerek rekabet gücünü kaybediyor.

DEVAMINI OKU

Binalara Çağ Atlatan Hibrid Teknoloji “SolarWall PV/T”

Enerjisini üreten fabrikalar, sıfır enerji binalar, yeşil dönüşüm, karbonsuz bir gelecek, son günlerdeki trend ve vizyon hedeflerin tamamına SolarWall yeni nesil PV/T teknolojisiyle hem elektrik hem taze hava ile ısıtma hem de soğutma yaparak iklim krizine güneşle çevre ve doğa dostu bütünleşik hibrid sistemiyle çözüm getiriyor.

DEVAMINI OKU

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI YEŞİL FİNANSMAN!

Sürdürülebilirlik ve 2050 karbon net sıfır hedefinde yeşil dönüşüme ve karbon ekonomisine geçen yeni dünya düzeninde Paris İklim Antlaşması imzası ve yeşil mutabakatla birlikte ülkemizde sanayimiz, üreticilerimiz dünya ile entegrasyon adına doğa ve çevre dostu doğru teknolojilerin kullanımı ile yeşil geleceğe hazırlanmaktadır.

DEVAMINI OKU

Sanayi Yeşil Dönüşüme SolarWall İle Geçiyor!

Enerji bağımlılığı, jeopolitik savaşlar enerji arzındaki krizleri gündeme getirmiş sanayimizin ihracatımızın ve ülke kalkınmasının en önemli gücü üretimi ve üretimde karbon ekonomisine geçişi enerji bağımsızlığı ve yeşil dönüşümle gerçekleştirebiliriz. Sanayide rekabetçiliğin, özgürlüğün anahtarının kendi enerjini üretmek olduğu, bunun da yolunun yenilenebilir enerjiden geçeceği artık vazgeçilmez bir durum haline gelmiştir.

DEVAMINI OKU

EN BÜYÜK MİRASIMIZ YAŞANABİLİR DÜNYAMIZ!

Sanayi devrimi ile başlayan enerji arzındaki fosil yakıtlara yönelik yoğun talep, endüstriyel yaşamın getirdiği çevre ve doğa katliamları ile karbon salımı yaşlı dünyamızı yaşanmaz hale doğru sürüklemektedir. İklim krizi, küresel ısınma, doğal afetler, savaşlar, tabiatın insan eliyle yok edilişine artık çocuklarımız ve gelecek neslimiz için DUR deme vaktinin geldiğini, yeşil dönüşüme geçmemizin mutlak olduğunu göstermektedir.

DEVAMINI OKU

Doğalgaz Enflasyonunu %50 Düşürüyoruz!

Enerji krizi son günlerdeki savaş ortamıyla birlikte doğalgaz fiyatlarını yaklaşık 5 katına çıkarmış ve daha yukarı ivmeyle belirsizliğe doğru ilerlemektedir. Sanayimizin ve elektrik üretiminin ana giderlerinden olan doğalgazın bu çok yüksek maliyetlerine katlanmak üretimimizi derinden etkilemektedir.

DEVAMINI OKU

FORD 36 YILDIR SOLARWALL DİYOR!

Ford & SolarWall Güneş İş Birliği kapsamında 1986 SolarWall’ un kuruluşunun ilk yıllarında ilk projesi Ford Motor Company Kanada’da başlayan bu birliktelik Amerika Ford’da devam etmiş, Türkiye’de 2017’de Ford Otosan Sancaktepe projemizle ülkemizde başlamış 2018’de Gölcük boyahane ödüllü projemizle devam etmiş, 2022’de Ford Otosan Eskişehir, Yeniköy ve Gölcük kaynak tesisleri projelerimizin montajlarının bitimiyle tamamlanmıştır.

DEVAMINI OKU

Otoriteler SolarWall’u Onaylıyor ve Destekliyor.

Karbon net sıfır hedefi ile yeşil geleceğe hazırlanan yeni dünya düzeninde, ülkeler ve kurumlar, fosil yakıttan uzaklaşma ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelen devletler ve şirketler bu sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Verimli akredite onaylı doğa dostu teknolojileri, ilgili bakanlıkları ve otoritelerce izlemeye alıyor, test ediyor, onaylıyor ve sertifikalandırıyor.

DEVAMINI OKU

Güneşten Dünyamıza Uzanan Dost Eli..

Neden SolarWall?
* Benzersiz buluş SolarWall teknolojisi, güneş enerjisini kullanarak, binalarda geleneksel ısıtma giderlerinin yükünü %40-60 hafifletiyor, sera gazı yayılımını bu oranda azaltıyor.
* SolarWall teknolojisi ısıtma, havalandırma ve pasif soğutmayı aynı anda yapıyor.

DEVAMINI OKU

SolarWall Kullananlar İhracatta Fark Atıyor!

Güneş termal sektörünün lider markası SolarWall kurucusu olduğu SAHWIA – ‘Solar Air Heating World Industries Association’ – (Güneş Enerjili Hava Isıtma Dünya Endüstrileri Birliği) organizasyonunun Avrupa Birliği, A.B.D, Kanada ve tüm gelişmiş ülkelerde akreditasyonunu tamamlamış bulunmaktadır. SolarWall ile Green Deal ‘Yeşil Mutabakat’ ve Paris İklim Anlaşmasındaki yeşil ekonomiye geçiş, karbon vergisi, karbon net sıfır kuralları çerçevesinde yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu gibi konuları aşarak üretimde ihracat avantajı getiriyor, tüm kullanıcılarını SAHWIA akreditasyon logosu ve sertifikasyon avantajı sağlayarak ihracatta öne geçiriyor. Karbon vergisinden muaf tutuluyor ve tercih sebebi oluyor.

DEVAMINI OKU

ÇARE GÜNEŞ, ÖNCÜ SOLARWALL!

Sanayi devrimi ile başlayan, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi son yıllarda artarak; mevsimlerin düzensizleşmesi, çevre kirliliği ve ekonomik darboğaz gibi sonuçların yanında enerji tedarikinde de kendisini göstermeye başladı. Fosil yakıtların kullanımı devam ettiği sürece iklim krizi tüm sektörleri yaralamaya devam edecek.

DEVAMINI OKU

YERLİ TEKNOLOJİ ÜRETTİK, ABD’YE İHRAÇ ETTİK

SolarWall 2015 yılından beri Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamında yoğun bir çalışmayla yürüttüğü tek alanda rüzgar, güneş, güneş termal ve jeotermal enerjinin birlikte kullanıldığı ve dünyada bir ilk olan Hibrit Enerji Kulesi arge ve inovasyonlarını tamamlayarak tüm ulusal ve uluslararası patent ve koruma haklarını almış, Trakya Üniversitesi bünyesinde üretimi ve kurulumu gerçekleştirilmiş, test ölçümleri yapılmış ve buluşun ABD ve Kanada patent, lisans ve kurulum haklarını Conserval Engineering’e satarak ülkemizde TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli bu yeni nesil buluş ve inovasyonunu teknoloji transferi yaparak bir ilke imza atmıştır.

DEVAMINI OKU

ENERJİNİN GELECEĞİ VERİMLİLİK VE SIFIR KARBONDA!

Yaşanabilir bir Dünya için 2030 yılına kadar %55 ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmak, kısıtlı enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına bağlıdır. Bu bağlamda geleceğimizi garanti altına almak için ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir enerji teknolojilerinden sağlamak en büyük önceliğimiz olmalıdır.

DEVAMINI OKU

ZAMLARA ÇÖZÜM SOLARWALL

Sürekli Zamlanan Fosil Yakıtlarla Devam Mı?
Başta doğalgaz olmak üzere fosil yakıtlara ve elektriğe yapılan zamlar her türden tüketici gurubunun cebini yakıyor. Özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan ticari kuruluşlar bu zamlardan etkilenerek rekabet gücünü kaybediyor. Dünyanın enerji geleceğinde yeri olmayan doğalgaz ve kömür gibi yakıtlardan vazgeçmenin zamanı geldi.

DEVAMINI OKU

İş Bankası ve Solarwall, enerji verimliliğinde iş birliğine imza attı.

Solarwall ile İş Bankası arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Solarwall teknolojisi ısıtma, soğutma, havalandırma çözüm paketlerinde m2 fiyatlandırmaları üzerinden banka müşterilerine %15, bankanın yenilenebilir enerji kapsamında sunduğu kredikampanyalarından faydalanan banka müşterilerine ise %20 indirim sağlanacaktır.

Kobilerimizi ve sanayimizi yeşil geleceğe hazırlamak için atılan bu imza ile, enerjisini üreten fabrikalar hedefindeki tüm sanayimizi ve yatırımcılarımızı enerji verimliliği iş birliğimize davet ediyoruz.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL 2021 YILI TÜRKİYEDE DOĞAYA KATTIKLARIMIZ

Güneş ve doğa dostu yeni nesil teknoloji SolarWall 2021 yılı yatırımcılarıyla birlikte karbon ekonomisine geçişteki en önemli kriter olan emisyon azalım ve çevre katkı değerlerini raporlayarak, şirketlerimizi yeşil geleceğe hazırlıyoruz karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

DEVAMINI OKU

SolarWall 5 Kıtada Her Yıl 100 Bin Ton Karbon Azaltıyor..

Güneş termal sektörünün dünya markası SolarWall sürdürülebilirlik ve sıfır karbon üzerine hedeflenen yeni dünya düzeninde yaklaşık 500.000 m2 kurulumuyla güneşten hava ısıtma, taze havalandırma, kurutma ve pasif soğutma çağdaş teknolojisiyle beş kıtada çevreye, doğaya ve insanlığa değer üretmeye, iklim krizinin ana sebebi karbon emisyonlarının azaltılmasına tüm dünyada devam ediyor.

DEVAMINI OKU

SolarWall & Ford Otosan Güneş işbirliğinde ilerleyiş Sürüyor !!!!

Güneş termal sektörünün öncü firması SolarWall bu yıl Ford Otosan'da 3. Projesi olan Gölcük Kaynak Tesisleri 1.650 m2 taze havayla ortam ısıtma projemiz Kasım ayında başlamış olup ilerleyişini hızla devam ettirmektedir.

DEVAMINI OKU

SolarWall Bir Ödül Daha Kazandırdı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, endüstriyel işletmelerde enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması adına her yıl düzenlediği “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmalarında (SENVER), bu yıl kazanan TOFAŞ oldu.

DEVAMINI OKU

Ford Otosan’da Bir Başarı Daha!

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında hızla devam eden SolarWall projesi tamamlandı. Toplamda 530 metrekare cephe alanını kaplayan SolarWall, güneş enerjisiyle ısıtılmış taze hava ile enerji verimliliği sağlayacak. Yılda 265 ton sera gazı emisyonunu engelleyerek doğaya hizmet edecek.

DEVAMINI OKU

SolarWall Ford Otosan’da İlerleyişini Sürdürüyor!

Ford Otosan Eskişehir fabrikasında 510 metrekare SolarWall güneş enerji panelinin montajı tamamlanırken, Yeniköy fabrikasında da 530 metrekare SolarWall montajı devam ediyor.

DEVAMINI OKU

Enerjisini Üreten Fabrikalar’da Ford, SolarWall’u Anlatıyor!

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi bu yıl 5-7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti. Zirvede sürdürülebilirlik adına teknolojimizin sunumunu yapan Ford Otosan Eskişehir Fabrikasından enerji yöneticisi Sayın Ülfet Can Özcan’ın şahsında tüm Ford ailesine sonsuz teşekkür ederiz.

DEVAMINI OKU

Çalışıyoruz, Üretiyoruz, İnönü’de İlerliyoruz!

Geleceğin yenilenebilir enerji teknolojisini yeniden tercih eden Ford Otosan, İnönü kamyon fabrikasında SolarWall ile ilerliyor. Proje kapsamında araçların boya kurutması için gereken taze hava güneş enerjisi ile çalışan SolarWall ile sağlanacak.

DEVAMINI OKU

SolarWall & Ford Otosan Karbon Nötr Gelecek İçin Bir Büyük İmza Daha Attı..

Bu yıl 6. kez ülkemizin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan sürdürülebilirlik yarışında da açık ara önde gidiyor.

DEVAMINI OKU

21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Gününde Geleceğimiz İçin Dur Deyin!

Hedefimiz sera gazı emisyonu yaratacak tüm faaliyetlere dur demek. Fosil yakıtlar kullanarak ısınmanın önüne geçmek ve sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açmak. Dünyamızın sürüklendiği felaketi görüyor ve bununla mücadele ediyoruz. Doğa dostu, çevreci ve emisyon üretmeyen SolarWall teknolojisi ile güneşle ısınıyoruz.

DEVAMINI OKU

Koç Grubunun Yenilenebilir Enerji Kaynağı SolarWall!

SolarWall & TürkTraktör Güneş İş Birliği onaylandı. 2015 Avrupa çevre ödüllü Tofaş projesi ile başlayan Koç grubu beraberliğimiz Ford Otosan’da bitirilen ödüllü projelerden sonra Arçelik ve yine bu yıl Ford İnönü, Ford Yeniköy projeleriyle devam etmiş olup son imzamızı da TürkTraktör ile atarak sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjide Koç Holding’de öncü teknoloji olarak tercih ediliyor.

DEVAMINI OKU

İklim Krizine Dur, Fosil Yakıta Hayır Diyoruz!

Sürdürülebilirlik, iklim krizi, karbon azalımı odaklı değişen yeni dünya düzeninde insan sağlığı, yeşil gelecek, çevre ve doğa dostu yeni teknolojilerin hayatımızda, üretimde vazgeçilmez bir zorunluluk olarak yer almasını gerektiriyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL & FORD OTOSAN GÜNEŞ İŞ BİRLİĞİNDE BİR İMZA DAHA

Sürdürülebilirlik yarışında Türkiye'nin açık ara önde firması Ford Otosan yeşil gelecek, 2050 sıfır karbon hedefinde değişen ve gelişen dünyada yenilenebilir enerjide güneş termal sektörünün lideri SolarWall' u bir kez daha tercih etti.

DEVAMINI OKU

TOFAŞ SOLARWALL'I TERCİH ETTİ

Tofaş’ta faaliyetlerimizin iklim değişikliği üzerindeki risklerini azaltmaya odaklanarak çalışıyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarımızı yıllardır devam ediyoruz. Fabrikamızda su bazlı son kat boya prosesinde uyguladığımız “Solar Panel” yenilenebilir enerji teknolojisi ile fosil yakıtlar yerine doğrudan güneş enerjisinden elde ettiğimiz sıcak havayı üretim süreçlerimizde kullanıyoruz.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL ÜRETİYOR, TÜRKİYE KAZANIYOR!

Güneş İş Birliği çerçevesinde Avrasya OSB’de tekstil sektörünün önde gelen ihracatçı firmalarından Alkım Tekstil için SolarWall Güneş Enerji Panelleri üretimi geçen hafta tamamlandı. Yeşil ekonomiye geçiş, sürdürülebilirlik, sıfır karbon ve iklim hedefleri çerçevesinde SolarWall teknolojisi tercih edilmeye devam ediyor.

DEVAMINI OKU

İklim Krizine Karşı Yaşanabilir Bir Dünya İçin SolarWall

Küresel ısınmanın etkileri; hava sıcaklıklarının anormal seviyelerde seyretmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, mevsimlerin değişmesi, ekosistemin bozulması, orman yangınları ve sel felaketleri gibi çeşitli doğal afetlerin yaşanması şeklinde karşımıza çıkıyor.

DEVAMINI OKU

Estetiği İle Enerji Katan Teknoloji SolarWall

SolarWall teknolojisi binalarda enerji sorunlarını çözdüğü gibi binanın estetik görüntüsü ile de bütünleşerek artı değer katıyor. Yapının mimari tasarımını zenginleştirerek şık görünümü ile dikkat çekiyor. SolarWall her türden yapıya uygulanabilirliği ile dünya çapında kullanılan bir yenilenebilir enerji teknolojisidir.

DEVAMINI OKU

ÇARE GÜNEŞ, ÇÖZÜM SOLARWALL

Sürekli zamlanan, çevreyi kirleten, yaşam kalitemizi düşüren ve gelecekte yaşanabilir bir Dünyaya sahip olma şansımızı azaltan fosil yakıtları mı? Yoksa bedava ve bitmeyen, çevre dostu enerjisi ile Güneşi mi tercih edeceğiz?

DEVAMINI OKU

SOLARWALL'U DESTEKLEYEN VE ONAYLAYAN KURUMLAR

Tüm dünyada sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, iklim krizi ve yaşanabilir bir dünyanın yeşil gelecekte olduğu devletler ve otoritelerce belirlenen bir gerçek ve değişim SolarWall yıllardır hedef ve stratejilerini 2050 nötr karbon hedefinde belirlerken devletlerin ilgili bakanlıkları, Yenilenebilir Enerji Enstitüsü, Araştırma Merkezleri ve Bilim Akademileri tarafından desteklenmiş projelerde uygulamaları yapılmış, ödüller kazanmıştır.

DEVAMINI OKU

SolarWall Yerli Yeşil Sertifikada Teknolojinin Adı Oldu (Güneş Duvarı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.06.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğinde binalar ve yerleşmeler için ülkemize özgü Yeşil Sertifika kılavuzunda sürdürülebilir, çevreye duyarlı, fosil yakıtı azaltan, taze hava ve iç hava kalitesini yükselten, karbon emisyonunu azaltan güneşle hava ısıtma, taze havalandırma ve pasif soğutma teknolojisi SolarWall' u "Güneş Duvarı" adıyla yeni nesil enerji verimliliği teknolojisi olarak gereklilikler listesinde yayınlamış, bir çok kategoride çeşitli puanlara layık görmüştür.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL' UN GÜNEŞİ FORD İNÖNÜDE DOĞDU

SolarWall & Ford Otosan İnönü güneş işbirliği anlaşması imzaladı.
SolarWall sürdürülebilirlik, sıfır karbon, iklim krizine dur ve fosil yakıta hayır hedefiyle çevre ve doğa dostu teknolojisiyle Ford İnönü'de temiz ve yeşil enerjide tercih edilen marka oldu.

DEVAMINI OKU

SolarWall Yeşil Anlaşmada (Green Deal ) Alkım Tekstilde Teknolojinin Adı Oldu

Hedef ve politikalarını sürdürülebilirlik, sıfır karbon ve yeşil bir gelecek üzerine odaklayan SolarWall Tekstil sektörünün önde gelen ihracatçı şirketlerinden Alkım Tekstille güneş iş birliğinde sözleşme imzaladı.

DEVAMINI OKU

SolarWall iklim krizine karşı Dünyayı kuşatıyor!

Yenilenebilir enerji sektörüne getirdiği teknolojik çeşitlilikle fark yaratan SolarWall, hükümetlerin 2030 - 2050 sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine ulaşmasında tercih ediliyor.

DEVAMINI OKU

Sürdürülebilirlik Yeşil Geleceğin Anahtarı

Güneş termal sektörünün global markası SolarWall teknoloji transferiyle yerlileştirdiği ve ülkemiz ekonomisine cari açığın azaltılması, çevre ve doğayı koruyarak iklim krizine, fosil yakıtlara karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de güneş ve doğa dostlarıyla birlikte yeşil geleceğe ilerliyor.

DEVAMINI OKU

SolarWall 5 Kıtada Her Yıl 100 Bin Ton Karbon Azaltıyor

Güneş termal sektörünün dünya markası SolarWall sürdürülebilirlik ve sıfır karbon üzerine hedeflenen yeni dünya düzeninde yaklaşık 500.000 m2 kurulumuyla güneşten hava ısıtma, taze havalandırma, kurutma ve pasif soğutma çağdaş teknolojisiyle beş kıtada çevreye, doğaya ve insanlığa değer üretmeye, iklim krizinin ana sebebi karbon emisyonlarının azaltılmasına tüm dünyada devam ediyor.

DEVAMINI OKU

SolarWall İklim Krizinde Fosil Yakıtlara Dur Diyor!

SolarWall; çevre ve doğa dostu yeni nesil teknolojisiyle global bir sorun haline gelen iklim krizinin en önemli sebebi olan fosil yakıt kullanımının azaltılmasına güneş dostu teknolojisiyle çözüm oluyor. Karbon ayak izimizi küçültüyor, yeşil bir gelecek için iklim krizine, fosil yakıta dur diyor..

DEVAMINI OKU

Yaşanabilir Bir Dünya için Çalışıyoruz Karbon Ayak İzini Azaltıyoruz..

SolarWall Türkiye olarak ülkemizde gerçekleştirdiğimiz onlarca projemizle yılda 5.497 ton Co2 karbon azaltıyoruz. 29.898 adet ağacımızın karbon emisyonuna eşdeğer doğaya katkı sağlıyoruz. Vizyonumuz, misyonumuz ve hedeflerimizle yeşil bir gelecek için sıfır karbon hedefinde ilerliyoruz..

DEVAMINI OKU

Güneş Ve Doğa Dostları SolarWall'a Çağırıyor!

Kerem Çilli SolarWall Teknolojisini Anlatıyor.

#SolarWall​​​​​​​, #enerjiverimliliği​​​​​​​ ve #sürdürülebilirlik​​​​​​​ konusunda #ticari​​​​​​​ ve #endüstriyel​​​​​​​ kurumlar için profesyonel çözümler üretmek adına geliştirilmiş bir #güneşenerjisi​​​​​​​ teknolojisidir. SolarWall, binalardaki iç hava kalitesini arttırarak #ısıtma​​​​​​​, %100 #tazehavalandırma​​​​​​​, #pasifsoğutma​​​​​​​ ve #iklimlendirme​​​​​​​ yapabilen, ayrıca üretimde herhangi bir ısıtma yada #kurutmaprosesi​​​​​​​ varsa buna entegre olarak çalışabilen patentli ve ödüllü bir teknolojidir.

DEVAMINI OKU

GÜBRE ÇAMUR VE TÜM KURUTMALARDA SOLARWALL PV/T (2STAGE) ENERJİDE GÜNEŞLE BÜYÜK ÇÖZÜM

Günümüz kurutma proseslerinin en büyük sorunu enerji maliyetleri SolarWall PV/T yeni nesil teknolojisiyle başta belediyelerimizin arıtma çamuru ve endüstriyel gübre kurutma tesisleri olmak üzere ağaç, kömür, hammadde, maden ve gıda (meyve) sektöründeki tüm proseslerde PV panellerle ürettiği elektrik enerjisini SolarWall panellerle elde ettiği termal ısı enerjisiyle bütünleştirerek hibrit sistemle hem elektrik hem 12 ay ortalama 25 °C ısı elde ederek taze havayla çözüm üretiyor.

DEVAMINI OKU

TAZE HAVAYLA ORTAM ISITMANIN EN EKONOMİK ÇÖZÜMÜ

Bir kere kuruluyor sürekli kazandırıyor (40+yıl)
Covid19 salgını hepimize gösterdi ki taze hava verilmeyen ve içerideki kirli havayı (dönüş havası) kullanan mekanlarda virüslerin yayılımı ve hastalıkların artması kaçınılmazdır. Sağlığımızı korumak ve çalışma koşullarımızı iyileştirmek için mutlaka taze havalandırma yapılması gerekliliği ise tüm dünya otoritelerince her gün beyan edilmekte ve bu kapalı çevre salgını (bina salgını) denilen soruna çarenin taze havalandırmadan geçtiği gerçeğinin zorunlu uygulamaya geçmesiyle mümkün olacağı bilinmektedir.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL & FORD SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE 35 YILDIR BİRLİKTE

Dünya şirketlerinin yeni hedefi, yeni yarışı 2050 sıfır karbon ve sürdürülebilirlik, güneşse en sürdürülebilir enerji. Güneş termal sektörünün global lideri SolarWall 1986'da ilk projesini Kanada ve Amerika da Ford Motor Company ile başladı, bu hedef ve yarışta 2017-2018 Türkiye'de Ford Otosan'da ödüllü projelerini tamamladı.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL & KOBİLER GÜNEŞ İŞ BİRLİĞİ

Kobilerde Isıtma, Taze Havalandırma ve Pasif Soğutma Çözüm Paketleri

SolarWall ülkemiz KOBİ işletmelerinin önemli bir problemi olan ısıtma, havalandırma sistemlerine çözüm getirmek adına önemli bir adım atarak yatırım maliyetleri ve işletme giderleri açısından çok cazip ve çevreci bakış açısıyla 500-2.000 m2 arası tüm işletmelerimize fosil yakıt bağımlılığından kurtaracak ışınım veya taze havasız çevreyi kirleten fosil yakıtlarla gidermeye çalıştığı, sağlıklarını kaybettiği bu önemli sorunlarını güneşten ısı üreterek hijyenik tekstil kanallarla ısıtılmış taze havayı ortama sağlıklı ve eşit bir şekilde dağıtarak yazında güneş kalkanı görevi görüp ortamı serinleterek çare oluyor.

DEVAMINI OKU

GÜNEŞTEN DÜNYAMIZA UZANAN DOST ELİ

NEDEN SOLARWALL ?..

EKONOMİKTİR : SolarWall yenilenebilir enerji sistemleri arasında en ucuz ve yatırımı en kısa sürede geri ödeyen sistemdir.
ÇEVRE DOSTUDUR : 16 puana kadar LEED katkısı sağlayan bu sistem, her 5 m2’de CO2 salınımını 1 tona kadar azaltır, hava sirkülasyonu sağlayarak bina içindeki havayı temizler ve kalitesini arttırır.

DEVAMINI OKU

Güneş ve doğa dostu yeni nesil teknoloji

1- Standart Cepheye Uygulanan SolarWall (Single Stage)
SolarWall cephe sistemleri ticari ve endüstriyel binalarda gerekli olan havalandırma yada proses havasını ısıtır, kullanılmakta olan yada yeni inşa edilen bina cephelerine uygulanabilir, mimari olarak estetik ve çok yönlüdür.

DEVAMINI OKU

Ödüle Doymayan Yeşil Fabrikada SolarWall İmzası

Sürdürülebilirlik ve sıfır karbon hedefinde olan tüm sanayicilerimizin yeni vizyonları yeşil bina sertifikası (LEED Gold) sahibi olmak. Yeşil anlaşma (Green Deal) ile birlikte yeni dünya düzenine entegrasyonda, karbon ekonomisine geçişte SolarWall yeşil bina sertifikalarında önemli bir puan, prestij ve enerji verimliliği avantajı sağlıyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL TEKNOLOJİSİ NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

#SolarWall​​​​​​, #enerjiverimliliği​​​​​​ ve #sürdürülebilirlik​​​​​​ konusunda #ticari​​​​​​ ve #endüstriyel​​​​​​ kurumlar için profesyonel çözümler üretmek adına geliştirilmiş bir #güneşenerjisi​​​​​​ teknolojisidir.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL İLKLERE İMZA ATIYOR

Güneş termal sektörünün rakipsiz lider markası SolarWall Türkiye'de Tofaş Otomotiv fabrikasında güneşle araçların boya kurutmasında dünyada bir ilke imza atarak Tofaş Otomotive Avrupa Çevre Ödülü kazandırmış, sürdürülebilirlik ve sıfır karbon hedeflerinde öncü teknoloji olarak yer almıştır.

DEVAMINI OKU

"AMAZON" TEMİZ DÜNYA İÇİN SOLARWALL' U SEÇTİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ

Sürdürülebilirlik, yeşil gelecek, temiz enerji, sıfır karbon 2020-2050 dünya şirketlerinin vizyoner hedefleri, yeni yarışları ve popüler trendleri.
Global şirketler tüm yapılanmalarını bu temel kavramlar üzerinden yeniden şekillendiriyor. Dünya markası "Amazon" da nötr karbon hedefinde SolarWall ailesine katıldı.

DEVAMINI OKU

BİNALARA ÇAĞ ATLATAN KULLANDIKÇA YENİLENEN TEKNOLOJİ

Türkiye'deki ilk örneğimizi 2011 yılında Pimsa Otomotive uygulamıştık. Yıl 2021 10. yılını gururla kutluyoruz. SolarWall Türkiye olarak ülkemizde onlarca proje yaptık. Kanada ve Amerika'ya teknoloji transferiyle stratejik öneme sahip bir ürünü yerli üretime geçerek Doğu ve Kuzey Avrupa, Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri ve Kıbrıs Lisans haklarıyla birlikte ülkemize kazandırdık.

DEVAMINI OKU

DÜNYA MARKALARI NÖTR KARBON İÇİN SOLARWALL KULLANIYOR

Sürdürülebilirlik ve sıfır karbon hedefinde yeniden değişime giren dünya şirketleri enerji verimliliği, karbon ayak izi azalımı, yeşil anlaşma (Green Deal ) kuralları çerçevesinde yenilenebilir enerji kullanmayı ana hedef seçtiler.

DEVAMINI OKU

SAVUNMA - HAVACILIK & UZAY SANAYİNDE SOLARWALL

Sıfır karbon hedefli şekillenen yeni dünya düzeninde ülkelerin en önemli ve gözde kuruluşları olan Savunma-Havacılık & Uzay Sanayinde de karbon azalımı, sürdürülebilirlik, çevre ve doğa dostu yenilikçi teknolojilerin kullanımı günümüzde hızla önemini arttırıyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL EV TİPİ "GÜNEŞ SOBASI" 2021

Güneş termal sektörünün öncü firması SolarWall Türkiye 2020'de yerli üretimiyle güneş çağına geçişte dijitalleşen dünya da geliştirdiği inovasyonlarıyla "güneş sobası" markası altında 2021'de evlerde, villalarda, okullarda, prefabrik yaşam alanlarında, şantiye binalarında ve konteyner evlerde E-ticaret başta olmak üzere 20 m2-80 m2 arası kapalı alanların ısıtılmasında ekolojik, çevreci ve doğa dostu temiz enerjili güneş çözümüyle yakında bedava içimizi ısıtacak.

DEVAMINI OKU

FABRİKALARDA ORTAM ISITMADA&HAVALANDIRMADA SOLARWALL

Endüstriyel tesisler ve imalat sanayinde ortam ısıtma, havalandırma ve soğutma enerji maliyetleri en önemli gider kalemini oluşturmakta ve fosil yakıt tüketimiyle çevre ve doğamıza zarar vermektedir.

DEVAMINI OKU

OKULLARDA - ÜNİVERSİTELERDE - KAMPÜSLERDE SOLARWALL

Güneş çağında güneşle iklimlendirme..
Okullarda, üniversitelerde geleceğimizi emanet ettiğimiz yeni neslin hangi koşullarda kapalı ortamlarda eğitim aldığı göz ardı edilmekte, sağlıklı ve zinde yetişen gençliğimizin geleceğimiz olduğu farkındalığına varmamız gerekmektedir.

DEVAMINI OKU

HAVAALANLARI - OTOGARLAR - BELEDİYE BİNALARI VE SPOR KOMPLEKSLERİNDE SOLARWALL

Dünya enerji ihtiyacının %40'ının binaların ısıtılması, havalandırılması ve soğutulması için harcandığı gerçeğinden yola çıkarak geniş hacimli kapalı alanların iklimlendirilmesi çok daha yüksek enerji maliyetli ve fosil yakıtla karbon salınımına sebep olmaktadır.

DEVAMINI OKU

ÜRETİMDE & PROSES KURUTMADA BÜYÜK ÇÖZÜM SOLARWALL

İklim krizine dur demenin tek çözümünün karbon emisyon azalımlarından geçtiği artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Sanayide ve endüstriyel tesislerde proses kurutma işlemlerinin çok yüksek maliyetle fosil yakıt kullanımına ve karbon salınımıyla çevre ve doğa felaketine sebep verdiği de hemen her gün bilim adamları ve çevre otoritelerince beyan edilmekte ve ülkeler uyarılmaktadır.

DEVAMINI OKU

SERALARDA & ÇİFTLİKLERDE SOLARWALL
ÜRETİM ARTSIN MALİYET AZALSIN

2050 sıfır karbon hedefinde değişen ve gelişen yeni dünya düzeninde tarım hayvancılık ve gıda sektörü de modernleşme, enerji dönüşümü, çevre ve doğa dostu teknolojilerle entegrasyon, sağlıklı ve verimli üretimlerle yeni çağa adaptasyon sağlayarak değişime geçmek zorundalar.

DEVAMINI OKU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE GIDA KURUTMADA SOLARWALL

Avrupa Birliğinin 2021 Green Deal (Yeşil Anlaşma) kurallarıyla birlikte kurutulmuş gıda ihracatımızda da yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu ve hijyenik ortamda sıfır karbon hedefinde üretim şartı getiriyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL’LA SAĞLIK İÇİN %100 TAZE HAVA

ASHRAE'nin Çevresel Sağlık Pozisyonu Belge Komitesi tarafından güncellenen “Bulaşıcı Aerosoller Üzerine ASHRAE Pozisyon Belgesi” HVAC sistemlerin kurulumu, işletimi ve yönetimi hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bulaşıcı hastalıkların yayılıma riskinin doğru HVAC kontrol stratejileri ile azaltılabileceğini söyleyen belgeye göre aşağıdaki önlemlerin alınması önemlidir.

DEVAMINI OKU

GELECEĞİMİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE SIFIR KARBON

İklim krizi sebebiyle 2030 %55 - 2050 sıfır karbona hedeflenen dünyamız enerjiyi verimli kullanmanın yenilenebilir enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin hızla yaygınlaştırılarak emisyon azalımlarıyla geleceğimizi garanti altına almak, yaşanabilir bir dünya için doğayla inatlaşmadan, çevreyi koruyarak yeni bir dünya düzenine geçmek zorunda.

DEVAMINI OKU

SIFIR KARBON HEDEFİNDE "TEK SİSTEMLE ÇÖZÜM"

Öyle bir teknoloji düşünün ki; ısıtmayı, soğutmayı, havalandırmayı ve elektrik üretimini tek bir sistemden karşılasın. Bu sistem yıllar öncesinde kullanılmaya başlansa da karbon salınımıyla, dünya dengemizin ve doğamızın bozulmasıyla birlikte iklim krizine çözüm arayışında dünyada yeni tanınmaya başlanmış ve ülkemizde de çok yeni bir teknoloji olarak SOLARWALL & SMART ENERGY ortaklığıyla hizmete sunulmuştur.

DEVAMINI OKU

SolarWall' la Karbon ve Fosil Yakıtı Azaltalım Akılla Verimli Yaşayalım

6-12 Ocak Tasarruf Haftası sebebiyle; değişen ve gelişen dünyamızın yaşam biçimi, yeni doğruları ve sürdürülebilir bir gelecek için gereksinimleri de değişmektedir. Yeni dünya düzeninin doğa ve çevre dostu yaşam teknolojilerine geçiş, tasarruf, verimlilik ve karbon azalımı üzerine kurgulandığı gerçeğini bilerek, çevre ve doğa dostu yeni nesil SolarWall teknolojisi kullanarak, tasarruflu günlere geçişi sağlamanız mümkün olacaktır.

DEVAMINI OKU

OTORİTELERCE İKLİM KRİZİNE ÇÖZÜM GÜNEŞ DUVARI : SOLARWALL

Birleşmiş Milletler, (UNSDSN) dünya otoriteleri iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyor. Bunun da en önemli sebebi endüstrideki sera gazı salınımları ve fosil yakıt kullanımı olduğu artık bilinen bir gerçek. 2021'de iklim kanununun yasalaşacağı ve karbon emisyon azalımlarının bir tercih değil zorunluluk olacağı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca beyan edildi.

DEVAMINI OKU

YENİ YILA ARÇELİKTE GİRİYORUZ

Dünyamız ve Ülkemiz için zor geçen bir yılı, pandemi süreci seyrederken geride bırakıyoruz.
Tüm zorluklara rağmen mücadele ruhunu kaybetmeyen ve üretmeyi hedefleyen, yaşanabilir bir dünya için çalışmalarını sürdüren SolarWall ailesi olarak yeni yılınızı en hissi duygularımızla kutlar, yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, kazanç ve huzur getirmesini dileriz.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL 2020 YILI TÜRKİYEDE DOĞAYA KATTIKLARIMIZ

Güneş ve doğa dostu yeni nesil teknoloji SolarWall 2020 yılı yatırımcılarıyla birlikte karbon ekonomisine geçişteki en önemli kriter olan emisyon azalım ve çevre katkı değerlerini raporlayarak, şirketlerimizi yeşil geleceğe hazırlıyoruz karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

DEVAMINI OKU

Yerli üretimimizle doğaya ve insanlığa değer katıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

SolarWall Türkiye Bursa OSB’de açtığı fabrikasında ürününü yerlileştirerek yatırımcılara maliyet avantajı sağladı. Enerjisini Üreten Fabrikalar Dergisi’nde.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL SIFIR KARBON EVLERDE VE APARTMANLARDA

Küresel ısınma ve iklim kriziyle tehdit altında bulunan dünyamız fosil yakıt bağımlılığından kurtuluş için karbon emisyon azalımlarını gerçekleştirmek zorunda. Güneş ve Doğa dostu yeşil evler kapsamında SolarWall ev tipi ve apartman modelleriyle, yeni yılda nötr karbon hedefinde yaşamımızda yer alacak. 2020 yılında ürün geliştirme ve test çalışmalarını tamamlayan SolarWall "Güneş Duvarı" ve "Güneş Sobası" markası ile evlerimizi, doğayı kirletmeden ısıtacak, havalandıracak ve soğutacak. Yeni nesil teknolojimizi hayatımıza katarak doğaya ve insanlığa değer üretmeye devam edecektir.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL İSPANYADA YEŞİL ANLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır karbon hedefinde değişen üretim ekonomisi ve modellemesinin ana kuralı olan Yeşil Anlaşma (Green Deal) şartlarında SolarWall ; PV/T teknolojisiyle öne çıkıyor, çözüm oluyor. İspanyol bonappeat şirketinin SolarWall PV/T ile kurulumu, yeni tamamlanan tesisi ispanyada Green Deal'e en uygun firma seçildi. SolarWall & Smart Energy güneşte güç birliğiyle ısıtma, havalandırma, soğutma ve elektrik üretimini sıfır karbonla gerçekleştirme imkanına kavuşan ülkemizin üreticilerini, ihracatçılarını yeni dünya düzenine geçişte değişime, gelişime yeni projelerimizle yeşil anlaşmaya hazırlıyoruz. Doğaya değer katıyoruz.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL' LU GÜNEŞ VE DOĞA DOSTU ÖDÜLLÜ SANAYİCİLERİMİZ

Güneşten dünyamıza uzanan dost eli SolarWall; küresel ısınma, iklim krizi, doğal afet ve çevre erozyonlarının yaşandığı bu günlerde sanayicilerimizi karbon ekonomisine geçişe hazırlıyor.

DEVAMINI OKU

KÜRESEL ISINMAYA BÜYÜK ÇÖZÜM SOLARWALL

Dünyanın enerji arzında hâlâ kömür, petrol ve doğalgazın ağır basması, karbon emisyon azalım hedeflerinin uygun seviyelere inmesini engelliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) raporlarına göre küresel ısınmayı 1.5 - 2 °C ile sınırlandırma hedefinde fosil yakıt üretimi ve kullanımında %100 kısıtlamalara gitmemizi ve dünyamızı kurtarmamız gerektiği önemle vurgulanıyor.

DEVAMINI OKU

SOLARWALL & SMART ENERGY GÜNEŞTE GÜÇ BİRLİĞİ

Güneş termal sektörünün global markası ve lideri SolarWall ile güneş enerjisi sektöründe yerli üretimiyle Dünyada ve Türkiye’de lider kuruluşlardan olan Smart Energy güneş iş birliği kapsamında iş ortaklığı kararı aldı. Güneş ve doğa dostu, teknolojik binalar ve fabrikalar alanında güneşten elektrik üretimi, ısıtma, (taze) havalandırma, soğutma enerjisini tek sistemle çözen Solar PV/T teknolojisi başta olmak üzere birçok alanda “Güneş bize yeter” sloganıyla Türkiye’de ve Dünyada ortak projelere hazırlanıyor.

2050 Nötr Karbon hedefinde değişen ve gelişen dünyada, karbon ekonomisine geçişte Green Deal (Yeşil Anlaşma) kurallarıyla entegrasyonda sektörel bir güç oluşturmak, yerli üretim ve teknolojileriyle sıfır enerjili binalar ve enerjisini üreten fabrikalar için bütünleşik çözüm odağı olmak adına Güneş İş Birliği anlaşması imzalayarak ülke ekonomisine katkıya doğaya ve dünyaya değer üretmeye güç birliğiyle devam edeceklerdir.

Solarwall nedir? Güneş enerjisi ile nasıl çalışır?

GES Dergisi haberi: Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra (ki birçokları için güneş enerjisi halen su ısıtmak demek) Solarwall isimli Kanada menşeli olan bu ürün iklimlendirme ve işletme proseslerinde önemli görevler üstlenebiliyor. Özel tasarlanmış mikro delikler sayesinde güneş enerjisini emerek ortama iletiyor ve güneşle hem hava ısınıyor hem de havalandırma yapılıyor. Ayrıca pasif soğutma yapıyor. Solarwall nedir güneş enerjisi ile nasıl çalışır sorularının cevapları ve daha fazlası bu makalemizde ve linkini vereceğimiz videomuzdadır.

Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Elektrik Üretimi | Sadece Bir Duvarla

Öyle bir teknoloji düşünün ki; ısıtmayı, soğutmayı, havalandırmayı ve elektrik üretimini tek bir sistemden karşılasın. Bu sistem yıllar öncesinde kullanılmaya başlansa da daha yeni yeni tanınmaya başlanmış ve ülkemizde de çok yeni bir teknoloji olarak bilinmektedir. Sizler için bu sistemi araştırdık ve sistemin tüm yönlerini bu yazımızda sizlere sunuyoruz.

SOLARWALL İHRACATÇIMIZI YEŞİL MUTABAKATA HAZIRLIYOR

Avrupa Birliğinin 2030 %55 - 2050 sıfır karbon hedefinde Green Deal kapsamında endüstri, gıda ve tarımda ithal edeceği ürünlerin üretiminde fosil yakıt kullanımına yasaklar getiriyor.

SOLARWALL'LA KARBONSUZ BİR GELECEĞE..

Güneş ve doğa dostu yeni nesil teknoloji SolarWall sıfır enerji binalarda karbon emisyon azalımlarında en ucuz en etkin yöntem olarak öne çıkıyor. Bakım - onarım gerektirmeyen 40 yıl ömürlü teknoloji SolarWall sadece 100 m2'lik bir bina uygulamasında yılda 49 ton, 40 yılda 1960 ton karbon emisyon azalımı sağlayarak çevreyi ve dünyamızı korumaya, karbon ekonomisine geçişte değer üretmeye, sürdürülebilir bir gelecek için; Tüm yetkin kadrosuyla çalışmalarına azim ve inançla devam etmektedir.

FORD OTOSAN & SOLARWALL' U SEÇTİ KAZANDI

SolarWall endüstrimizin lider kuruluşu Ford Otosan'ın 2019-2020 sürdürülebilirlik raporlarında da belirttiği üzere 2050 nötr karbon Avrupa Birliğinin Green Deal (Yeşil Anlaşma) kurallarında kazandırmaya devam ediyor.

KAMU BİNALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE SOLARWALL İMZASI

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığının kamu binalarında enerji verimliliği sıfır enerji binalar kapsamında yürüttüğü Birleşmiş Milletler UNDP, Dünya Bankası ve Küresel İklim Politikaları çerçevesinde devam eden çalışmalarda SolarWall & UNDP, Sincan Tapu Kadastro Binası ve Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerinde gururla yer almış, teknolojik faydalarını ispat etmiş, karbon ayak izimizi azaltmıştır.

SOLARWALL'U TÜRKİYE'DE ÜRETTİ, MALİYET AVANTAJI SAĞLADI

SolarWall teknolojisini Türkiye’ye taşıyarak birçok ödüllü projeye imza atan Birol Mançuhan, şimdi de Bursa OSB’de açtığı fabrikasında ürünü yerlileştirdi ve yatırımcılara maliyet avantajı sağladı.

"SOLARWALL PV/T DEMEK..."
SIFIR ENERJİLİ BİNALARDA TÜMDEN ÇÖZÜM

Güneş Doğa Dostu Yeni Nesil Teknoloji
Elektrik+Isıtma+Havalandırma+Soğutma+Ömür/Yıl (40yıl)

GÜNEŞTEN BÜYÜK ÇÖZÜM
SOLARWALL SIFIR ENERJİLİ BİNALARDA & CEPHELERDE

Nedir Sıfır Enerji Binası?
Sıfır enerjili bina; yüksek enerji verimli, yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen, verimli bina tasarımı yoluyla enerji kullanımını en aza indiren ZeroBuild projelerinin en yüksek önceliği ve çağımızın gerekliliğidir.
Dünya enerjisinin %40'ını tüketen binalarda %60 tüketimle: Isıtma + havalandırma + soğutma + aydınlatma başta gelmektedir. ZeroBuild hedefinde SolarWall temiz enerjide hiç kullanılmayan bina cephelerinde muhteşem ve kaçınılmaz büyük çözüm olarak ortaya çıkıyor.

GÜNEŞ & DOĞA DOSTU YERLİ OLDU

Güneş Termal Enerji Sektörünün Dünya Lider Markası SolarWall Yerli Üretimle Türkiye'de.
Güneşten Elektrik (PV/T), Hava Isıtma, Taze Havalandırma ve Pasif Soğutma Yapan Otoritelerce Son Yüzyılın İlk 10 Buluşu Arasına Giren Ödüllü Teknoloji SolarWall Ülkemizde.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Transferi Hibe Ödül Desteğiyle 2020'de Bursa Nilüfer OSB'de Yeni Tesisiyle Faaliyete Geçmiştir.

SOLARWALL & ISS GÜNEŞ İŞ BİRLİĞİ

Doğa Dostu Teknolojik Binalar ve Tesisler Kapsamında İş Ortaklığı Kararı Aldı
Güneş termal sektörünün Global lideri SolarWall ile Bina ve Tesis yönetim alanında Dünya markası olan ISS enerji verimliliği, karbon emisyon sıfırlama, güneşten elektrik ve termal enerji (PV/T) üretiminde anlaşmaya vardı.

"Akılla verimli yaşa" ilkesiyle doğaya ve dünyaya değer üretmeye SOLARWALL & ISS birlikte devam edecek.

SOLARWALL & KOÇ HOLDİNG Güneş İşbİRLİĞİ İLERLİYOR

DOĞA DOSTU YENİ NESİL TEKNOLOJİ
SolarWall & Tofaş Otomotiv 2050 nötr karbon hedefinde başlayan Koç Holding birlikteliğimiz Koç şirketlerinin sürdürülebilirlik raporlarında yer alıyor ve yeni projelerimizle ilerleyişini sürdürüyor.

Tofaş yatırım 2,5 yılda geri döndü+ 14.8 sıcaklık artışı + 610 ton Co2 azalımı + Avrupa Çevre Ödülü ile gurur kaynağımız olmuştur. İlerleyişimiz Ford Otosan Gölcük, Ford Sancaktepe ve Arçelik Çayırovada devam etmiş Ford Otosan İnönü, Türk Traktör, Koç Otokar fabrikalarında 2020'de projelendirme çalışmaları yapılmış yatırım onayı beklenmektedir. Fosil yakıt bağımlılığından kurtuluşta tüm sanayicilerimizi doğa dostu SolarWall teknolojisiyle iş birliğine davet ediyoruz.

SOLARWALL ÖDÜL KAZANDIRAN TEKNOLOJİ

Yatırım 2 yılda geri döndü+15°C ortalama sıcaklık artışı+ T.C. Enerji Bakanlığı ödülü SOLARWALL&FORD OTOSAN güneş işbirliği kapsamında T.C. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2018 yılı sanayide en verimli proje alanında finalist 2.lik ödülü kazanan SolarWall Gölcük boya kurutma projemiz 2 yılda yatırım maliyetini geri kazandırmış, 510 ton karbon emisyon azalımı sağlamış 2.872.400 kwh doğalgaz tasarrufu elde etmiştir. 2020 kış ortalaması 15°C sıcaklık artışı sağlamıştır.

 

GÜNEŞ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI: GÜNEŞTEN ISITILMIŞ %100 TAZE HAVA

Covid19 tedbirleri kapsamında dünya otoriteleri ASHRAE ve REHVA’nın kapalı alanlarda (Okullar, Hastaneler, Oteller, AVM, Fabrikalar, İş Merkezleri) pandemiyle mücadele için %100 taze hava kullanma zorunluluğu kararına Amerika, Kanada, Avrupa’dan sonra Türkiye’de de SolarWall; güneş enerjili ekonomik çözümler üretmeye devam ediyor.
İnsan sağlığını korumaya, doğaya ve dünyaya değer katmaya kararlıyız. İklimlendirme sektöründeki tüm firmaları EVD ve proje şirketlerini güneşin gücüyle buluşturmaya, birlikte verimli projeler üretmeye davet ediyoruz. Nötr karbon hedefiyle temiz bir dünya için birlikte daha güzel yarınlara...

Karbon ayak izini azaltıyoruz.

SolarWall TAİ-KOLİN güneş işbirliği Avrupa'nın 2. en büyük projesi Türk Havacılık Uzay Sanayinde geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştır. Sürdürülebilirlik ve nötr karbon hedeflerimizde yerli üretimimizle hizmete devam etmekteyiz.
Karbon ayak izini azaltıyoruz.

 

SolarWall PV/T: BİNALARA ÇAĞ ATLATAN TEKNOLOJİ

2050 nötr karbon hedefinde temiz enerjide kesin ve toplu çözüm (Fabrikalar, Okullar, AVM’ler, Hastaneler, İş merkezleri) SolarWall PV/T hem elektrik hem ısıtma, %100 taze havalandırma ve pasif soğutmayı aynı anda tek sistemle en ekonomik, en sağlıklı, en verimli şekilde çözüyor. Yıllardır Amerika, Kanada, Avrupa'da kullanılan enerjide tümden çözüm yeşil teknoloji SolarWall ile Türkiye'de uygulamalara geçiyor. İlk örneği Malatya İnönü Üniversitesinde devreye alınan çağdaş teknoloji Green Deal ve karbon ekonomisine geçişte yerli üretimle ülkemize katkıya, doğaya ve dünyaya değer üretmeye hazırlanıyor.or.

Yeşil Okulda Yeşil Teknoloji!

Solarwall, güneş enerjisi ile %100 taze hava ısıtarak sağlıklı ve zinde nesiller yetişmesine destek oluyor. Pandemi sürecinde gereken taze havayı SolarWall sağlıyor.
SolarWall kazandırmaya, nötr karbon hedefinde okullarda da devam ediyor.

 

Toros Tarım A.Ş. Kurutma Proseslerinde Solarwall'ı Tercih Etti

SOLARWALL & TEKFEN; güneş işbirliği kapsamında Toros Tarım A.Ş. kurutma proseslerinde nötr karbon ve enerji verimliliği adına güneş enerjisinden hava ısıtmada, taze havalandırmada sektör lideri SolarWall' u seçti.
Güneş Toroslardan doğuyor.

TAI BOYA ATÖLYESİ VE BOYA PROSESİ SOLARWALL UYGULAMASI

Ankara ve Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Boya Atölyesinde 20 oC ’de 40.000 m3/h taze havaya ihtiyaç duymaktaydı.
İhtiyaç duyulan aylarda 7/24 kullanılan sistem, dış hava sıcaklığı ne olursa olsun taze hava ile çalıştığı için yüksek miktarda doğal-gaz tüketimi yapmakta idi.

FORD OTOSAN SANCAKTEPE TESİSLERİ SOLARWALL UYGULAMASI

Türkiye ve Dünya’nın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olan Ford, Amerika’dan sonra Türkiye’deki tesislerinde de Solarwall Tek-nolojisini kullanmaya karar verdi.
Sancaktepe tesislerinde, ortamın istenilen şartlarda tutulması için SolarWall teknolojisinden önce spiral açık tip sıcak hava üreteçleri kullanılmaktaydı.

SOLARWALL UYGULAMASI İLE FABRİKASINI KIŞIN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITACAK

İki ayrı üretim tesisinde onkoloji, sterilisit, onkoloji non-ste-ril kabi ve non-onkoloji steril likit ürünlerin üretimleri yapan Onko Koçsel İlaçları şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi S. Tuğba Koç, enerji üretimi ve enerji tasarrufuna yönelik projelerini anlattı. Tuğba Koç, 2018 yılında hayata geçirdiğimiz projede, endüstriyel buharın iş yaparak yoğuşması sonrasında açığa çıkan kondensin belli bir miktarı buharlaşıyor ki burada açığa çıkan enerjiyi kullanarak, sıcak su elde ediyoruz. Proje aşamasında bulunan diğer çalışmalarda ise Solarwall isimli uygulama ile kış aylarıda güneş enerjisiyle mahalleri ısıtmak, Bahar ve kış aylarında, chiller yerine soğutma kulesi çalıştırarak elektrik tasarrufu sağlamak, Yüksek verimli su soğutmalı chiller kullanarak, elektrik tasarrufu sağlamak, Kojenerasyon sistemiyle elektrik üretirken, buhar ve sıcak su da artmak havalandırma sistemlerine ısı geri kazanım üniteleri kurarak dışarı atılan egzoz ile gelen taze havayı koşullandırmak gibi hedeflerimiz var" dedi. Onko Koçsel Ar-Ge Merkezinde, alanında uzman ve tecrübeli eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri ve teknisyenlerinden oluşan; jenerik, süperjenerik ve biyobenzer ilaç araştırma geliştirme çalışmalarını ülkemizin ilk ve tek, dünyada ise sayılı modern teknoloji kapalı sistem laboratuvarlarında izole cihaz ve ekipmanlarda büyük bir yetkinlikle yürüttüğünü kaydeden S. Tuğba Koç, fabrika ziyaretimizde sorularımızı yanıtladı.

TOFAŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. 264 bin adetlik üretim ve 194 bin adetlik ihracat ile Türkiye’nin lider sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdüren Tofaş, enerji verimliliği alanındaki performansını daha da ileriye taşıdı.