AR-GE

Güneşten elektrik üretimi, yenilik ve geliştirme faali-yetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği rekabetçi bir alandır. Bu alanda verimlilik artışı, fotovoltaik atık ısısının kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu amaçla, şirketimiz ve Trakya Üniversitesi iş birliği ile AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. Daha önce kurulumu şirketimiz tarafından tamamlanan Solar Updraft Tower uygulamasının devamı niteliğinde yeni bir ürün geliştirilmiş ve prototip uygulaması Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampüsünde tamamlanmıştır.Hibrit Enerji Kulesi (HET)

Hibrit enerji kulesi, normalde yukarı çekiş ve aşağı çekişli olarak çalışan iki ayrı enerji kulesi sisteminin tek bir yapı içerisinde birleştiği yepyeni bir konsepttir. Ulusal ve Uluslararası patentler ile korunmakta olan HET sistemi, aşağı ve yukarı çekiş mekanizmalarını bir arada kullanarak verimlilik artışı sağlamasının yanı sıra, sistem boyutlarının, klasik enerji kulelerine göre önemli ölçüde küçülmesini sağlamıştır. Hibrit enerji kulesi sisteminde yer alan temel unsurlar aşağıda verilmektedir:
Yukarı çekiş bacası
Aşağı çekiş bacası
Dikey türbin grubu
Kolektör
Rüzgâr kepçeleri Sistemlerin birbirine uyumlu bir şekilde entegre edilmesi ile HET sistemi, rüzgar ve güneşin gücünü arkasına alarak diğer yenilenebilir enerji sistemlerine göre daha fazla güç üretirken 7/24 çalışma olanağını da kullanıcılarına sunmaktadır.