NASIL ÇALIŞIR?

SolarWall®, nano düzeyde işlenen yüzey kaplaması ile güneş ışınımlarını maksimum seviyede absorbe eder. Panel yüzeyinde emilen ısı, özel mikro perforasyonlu yapı sayesinde dış ortamdan alınan taze havaya aktarılır. Ön ısıtılan taze hava kullanım amacına göre bir fan veya ısıtma sistemi kullanılarak ihtiyaç duyulan ortam yada prosese iletilir. Bu şekilde uygulaması gerçekleştirilen sistem, klasik iklimlendirme uygulamalarına göre %95'e varan enerji verimliliğini sağlar.

nasıl çalışır?

nasıl çalışır?