AR-GE İNOVASYON

ARGE PROJELERİMİZ

 

1.   Hibrid Güneş Kulesi

Güneşten elektrik üretimi, yenilik ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği rekabetçi bir alandır. Bu alanda verimlilik artışı ve maliyetin düşürülmesine yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Güneşten elektrik üretiminde karşılaşılan ve geliştirilmesi-çözülmesi gereken temel problemler şunlardır:

-       Verimsizlik,

-       Yüksek miktarda arazi kullanımı

-       Tek tip teknoloji kullanımı

-       Düşük enerji üretimi

-       Yüksek maliyet ve uzun geri ödeme

 

 Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampüsünde şirketimiz tarafından kurulmuş olan dünyanın ilk hava sızdırmalı güneş kulesinin devamı niteliğindeki proje ile verimliği klasik sistemlere göre daha yüksek ve geri ödeme süresi daha düşük olan bir sistemin uygulanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile elde edilecek çıktılar şunlardır:

1.  Hibrid bir güneş kulesi sistemin uygulanabilirliği ve ticarileşmesine ilişkin dünyadaki bir ilk çalışmanın yapılması.

2. Fotovoltaik panellerin güneş bacasında hava sızdırma yöntemi ile soğutulması ve verim artışının sağlanması

3.  Fotovoltaik atık ısısının güneş kulesine aktarılarak eş zamanlı olarak türbin ve fotovoltaik sistemlerden elektrik üretimin yapılması

4. Yenilenebilir enerji alanında güneşten elektrik üretimi için yüksek verimli yeni bir teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanması

 

 

https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-935-763.pdf

 2.   Gece soğutması

 1. SolarWall’un eşsiz gece soğutma sistemi NightSolar™, kompresör ya da soğutma sistemi kullanmadan, havadaki ısı enerjisini alarak ortam havasını soğutmaya yarar. Gece radyasyonu ilkesine dayanarak çalışan sistem, ortamda 10oC’ye varan soğutma etkisi yaratır. Sıcak bir gecede, hava NightSolar sisteminin soğutucu yüzeyine temas ederek ısı enerjisini aktarır. Soğutulmuş hava, daha sonra kolektörde yer alan mikro deliklerden çekilir ve fan yardımı ile soğutma yapılacak ortama gönderilmesi sağlanır. Bu işlemler sonucu NightSolar sistemi, gece yaptığı soğutma sayesinde, gündüz ortaya çıkacak soğutma yükünün azaltılmasını sağlar.
 2. NightSolar sisteminin performansının ve uygulanabilirliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar, Türkiye merkezli olarak uluslararası ölçekte bir Ar-Ge projesi olarak hali hazırda devam etmektedir. NightSolar Ar-Ge çalışmaları aynı zamanda çeşitli iklim ve uygulama yerlerinde deneysel olarak test edilmektedir. Aşağıda tipik olarak NightSolar deneylerinde elde edilen performans verilerinden bazı örnekler sunulmuştur.

 3.    Güneş Kulesi Türbin Geliştirmesi ve Prototip Türbin İmalatı

 

Bir Teknopark projesi olarak hali hazırda devam eden “Güneş Kulesi Türbin Geliştirmesi ve Prototip Türbin İmalatı” Ar-Ge çalışması ile güneş kulesi ve RES için yerli teknoloji geliştirilmiş olacaktır.  Sıcak hava akımıyla çalışan güneş kulesi, diğer adıyla güneş bacası sistemleri, üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler:

 

        -Sıcak hava üreten güneş kollektörleri

        -Kule

        -Türbin

 

Bu üç bileşenden özellikle türbin teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ülkemizde son derece yetersiz olup, ağırlık olarak ürünler yurt dışından temin edilmektedir. Öte yanda, teknik olarak, güneş kulelerinde kullanılan türbinler rüzgar türbinleri sistemlerinin dönüşümü ile yapılmaktadır ki, bu nedenle türbin performanslarında kayıplar söz konusudur. Daha da önemli nokta, genel güneş enerjisi güç sistemleri arasında çeşitli nedenlerden dolayı uygulama bakımından biraz zayıf kalmış olan güneş bacaları sistemleri için spesifik olarak üretilmiş bir güneş kulesi türbini ticari olarak bulunabilir değildir.

Bu projede, güneş kulelerinde kullanılabilecek, sıra dizilimine sahip, birden fazla kanat, rotor ve jeneratör yapısından oluşan bir türbin grubunun tasarımı ve prototip imalatı planlanmıştır. Bu proje ile üretilecek türbinler, bu teknoloji alanında dünya enerji sektöründe, akademik ve ticari bakımdan bir ilk olacaktır. Tamamen yerli olanaklarla imalatı planlanan türbinlerin, seri olarak çalışma performansları, yatay bir kule içinde test edilecektir.

Bu proje kapsamında geliştirilecek olan türbinler %100 yerli olacak olup, bu anlamda ülkemizde yerli teknoloji ve inovasyon alanında büyük eksiklikleri olan enerji sektörü içinde bir katkı niteliğine sahip olacaktır. Söz konusu prototip türbinlerin belirli modifikasyonlar ile rüzgardan enerji üretiminde de kullanımı mümkün olacaktır

                                  

 

 

4.   Güneş Enerjili Gıda Kurutma Konteyner

    Gıda kurutma ülkemizde önemli bir sorun olup firmamızın bu alandaki Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Mevcut Ar-Ge çalışması ile bazı gıdaların tepsilere serilerek kurutulması için güneş enerjili bir kurutma konteyneri tasarlanmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen kurutma sistemimizin temel çalışma mantığını, kurutma havasının belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak nem alabilme özelliği arttırılmakta ve bu havanın zorlamalı olarak kurutulacak ürün üzerine belli bir hızda gönderilmesi ile ürünün nemini uzaklaştırması prensibine dayanmaktadır. Gıdaların steril bir ortamda kurutulmasına olanak sağlayan bu konteyner, ihtiyaç duyduğu enerjiyi; güneş kollektörleri, güneş panelleri ve SolarWall ile güneşten sağlamaktadır. Kolay taşınabilir ölçülerde olması ve kendi enerjisini üretebilmesinin yanında, kullanılan SolarWall ve Capillary sistemleri ile mevcut gıda kurutma sistemlerine göre fark yaratmıştır.

     Güneş enerjili kurutma konteyneri projemizin başlıca amaçları:

 

 • Tepsilere serilerek kurutulabilen gıdalar steril bir ortamda kurutulabilmelidir.
 • Kurutma zaman ve sıcaklıkları kontrol edilebilmelidir.
 • Tek kurutma kapasitesi, 60 tepsi(en az 100kg) olmalıdır.
 • Sistem kendi enerjisini üretebilmelidir.
 • Kurutma konteyneri, kolay ve her yere konuşlandırılabilmelidir.
 • Ekonomik ve konforlu olmalıdır.
 • Kurulum maliyetinin geri dönüş süresi kısa olmalıdır.
 • Piyasadaki kurutma sistemlerinden daha verimli ve yenilikçi olmalıdır.
 • Tasarım amaçlarımız doğrultusunda belirlenen hedeflerimiz:

 

 • Öncelikli olarak tasarımı tamamlanan kurutma konteynerimizin kapalı, düşük enerji kayıplı ve steril iç hacme sahip yapısı inşa edilecek ve sistem elemanlarımızın uygulamaları gerçekleştirilecektir.
 • Kaliteli ve güvenilir kurutma işlemi gerçekleştirilmesi adına, kurutma konteynerimizde kurutulabilecek tün gıdaların gerekli veri depolamaları yapılacak, kolay kontrol edilebilir olması sağlanacaktır.
 • Kurutma kapasitesi ürün türüne göre değişiklik gösterse bile minimum 100 kg ürün tek seferde uygun sıcaklık ve sürede kurutabilecektir.
 • Kurutma enerjisini, üzerindeki güneş enerjisi sistemleri ile kendi üretebilecek ve dolayısı ile enerji açısından istenilen alana kurulumu gerçekleştirilebilecektir.
 • ·Konteyner tasarımı yapılırken traktör, kamyonet gibi araçlar ile kullanıcıların kolay taşıyabilecekleri ölçülere dikkat edilecek olup kolay taşıma özelliği sunulacaktır.
 • ·İlk yatırım maliyeti fazla olabilecek gibi görülse de yapılan yatırım, enerjiden yapılan tasarruf ile kısa sürede geri dönecektir.
 • ·Mevcut sistemlerden daha verimli ve yenilikçi bir güneş enerjili kurutma sistemi kurulması adına, kullanılacak olan Güneş Enerjili Sıcak Su Kollektörü, SolarWall ve Capillary sistem gibi ürünlerle verimlilik elde edilmesi.